សង្កាត់ស្វាយអាត់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់ស្វាយអាត់ (អង់គ្លេសSvay At Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់ មាន ភូមិ÷

សង្កាត់ស្វាយអាត់
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៥០៥០៧០១ ភូមិស្ថានីយ៍ Sthani Village
១៥០៥០៧០២ ភូមិក្រាំងពភ្លាក់ Krang Pophleak Village
១៥០៥០៧០៣ ភូមិត្រាង Trang Village
១៥០៥០៧០៤ ភូមិស្វាយអាត់ Svay At Village
១៥០៥០៧០៥ ភូមិអូរស្ដៅ Ou Sdau Village


ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់ស្វាយអាត់

សង្កាត់ស្វាយអាត់ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

សង្កាត់ស្វាយអាត់ មាន ភូមិ

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

សង្កាត់ស្វាយអាត់ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំ និង ឃុំ ឃុំ ឃុំ ឃុំ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]