ឃុំចំប៉ី(ស្រុកបាទី)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំចំប៉ីជាឃុំមួយនៅក្នុងស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវ មាន៧ភូមិ [១]

កូដភូមិ ភូមិ ជាអក្សរឡាតាំង
២១០២០២០១ ដើមដូង Daeum Doung
២១០២០២០២ ម្កាក់ Mkak
២១០២០២០៣ ត្រកៀត Trakiet
២១០២០២០៤ ព្រែក Preaek
២១០២០២០៥ មឿងប្រចិន Moeang Prachen
២១០២០២០៦ ព្រៃមូល Prey Mul
២១០២០២០៧ ជើងលោង Cheung Loung

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]

ប្រភព[កែប្រែ]