ឃុំជ្រៃ(ស្រុកកំពង់ត្របែក)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំជ្រៃ(ស្រុកកំពង់ត្របែក) (អង់គ្លេស: $ Commune) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់ត្របែក ខេត្តព្រៃវែង មាន ភូមិ

ឃុំជ្រៃ(ស្រុកកំពង់ត្របែក)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំជ្រៃ(ស្រុកកំពង់ត្របែក)

ឃុំជ្រៃ(ស្រុកកំពង់ត្របែក) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)