ឃុំជីផុច

ពីវិគីភីឌា

ឃុំជីផុច (អង់គ្លេស: Chi Phoch) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកមេសាង ខេត្តព្រៃវែង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ១៨ភូមិ÷

ឃុំជីផុច
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៤០៥០៣០១ ភូមិត្រពាំងស្គន់ Trapeang Skon Village
១៤០៥០៣០២ ភូមិពោធិ៍ពាត់ Pou Poat Village
១៤០៥០៣០៣ ភូមិស្នាយបុណ្យ Snay Bon Village
១៤០៥០៣០៤ ភូមិត្រោក Traok Village
១៤០៥០៣០៥ ភូមិជីផុច Chi Phoch Village
១៤០៥០៣០៦ ភូមិពោធិ៍រោង Pou Roung Village
១៤០៥០៣០៧ ភូមិក្រសាំង Krasang Village
១៤០៥០៣០៨ ភូមិថ្មស ខេត្តស្នើកែមកជាឈ្មោះ ថ្មសរ វិញ Thma Sa Village
១៤០៥០៣០៩ ភូមិព្រៃត្រខុប Prey Trakhob Village
១៤០៥០៣១០ ភូមិសំរោងវាល Samraong Veal Village
១៤០៥០៣១១ ភូមិសំរោងវត្ដ Samraong Voat Village
១៤០៥០៣១២ ភូមិឫស្សីសាញ់ Ruessei Sanh Village
១៤០៥០៣១៣ ភូមិវាំង Veang Village
១៤០៥០៣១៤ ភូមិស្វាយអណ្ដូង Svay Andoung Village
១៤០៥០៣១៥ ភូមិយាងតូច Yeang Touch Village
១៤០៥០៣១៦ ភូមិយាងធំ Yeang Thum Village
១៤០៥០៣១៧ ភូមិថ្មី Thmei Village
១៤០៥០៣១៨ ភូមិក្រសាំងកន្ទ្រែ Krasang Kantrae Village

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំធាយ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំស្វាយជ្រុំ ឃុំព្រៃរំដេង ឃុំព្រៃឃ្នេស ឃុំត្រពាំងស្រែ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

 • បឋមសិក្សាជីផុច
 • បឋមសិក្សាសំរោង
 • បឋមសិក្សាពោធិ៍សាលា
 • សាលាបឋមសិក្សាស្នាយបុណ្យ
 • បឋមសិក្សាពោធិ៍រោង

វិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

 • វិទ្យាល័យមេសាង

សាសនា[កែប្រែ]

 • ព្រះពុទ្ធសាសនា

វត្ត[កែប្រែ]

 • វត្តជីផុច
 • វត្តស្នាយបុណ្យ
 • វត្តពោធិ៍សាលា ហៅ វត្តយាង
 • វត្តសំរោង
 • វត្តពោធិ៍មង្គល ហៅ វត្តពោធិ៍រោង
ផ្សារ[កែប្រែ]
 • ផ្សារពោធិ៍កន្លែង
រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]
 • ទំនប់រលួស ជាទំនប់បង្ហៀរទឹកនៅរដូវវស្សា អាចទៅកំសាន្តបាននៅរដូវបុណ្យភ្នំដោយមានក្មេងចាស់ប្រុសស្រីជាពិសេេសក្មេងជំទង់ៗកំលោះក្រមុំណាត់គ្នាទៅលេងទឹកកំសាន្ត

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]