ឃុំជៃកំពក

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

មាន ១២ ភូមិគឺ÷
 • ភូមិកំពង់បាស្រី
 • ភូមិតាពូង
 • ភូមិត្រស់
 • ភូមិស្នោរ
 • ភូមិព្រៃបាស្រី
 • ភូមិទួលលាន
 • ភូមិជៃកំពក
 • ភូមិអង្គស្វាយទូ
 • ភូមិស្វាយទោល
 • ភូមិពោធិ៍
 • ភូមិប្រថ្ម
 • ភូមិក្តីស្គា

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំធាយ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំរំចេក និង ឃុំល្វា ឃុំក្រាំងស្វាយ ឃុំរាធរ ឃុំបឹងដោល ឃុំអង្គររាជ្យ និង ឃុំឃុំសេនារាជឧត្ដម

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]