ស្រុកពារាំង

ពីវិគីភីឌា

'ស្រុកពារាំង (អង់គ្លេស: Pea Reang District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តព្រៃវែង ដែលមានរដ្ឋបាល ៩ឃុំ និង ៨៣ភូមិ

ស្រុកពារាំង
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
១៤០៨០១ ឃុំកំពង់ពពិល Kampong Popil Commune ១០
១៤០៨០២ ឃុំកញ្ចំ Kanhcham Commune ១២
១៤០៨០៣ ឃុំកំពង់ប្រាំង Kampong Prang Commune
១៤០៨០៤ ឃុំមេសរប្រចាន់ Mesar Prachan Commune
១៤០៨០៥ ឃុំព្រៃព្នៅ Prey Pnov Commune ១០
១៤០៨០៦ ឃុំព្រៃស្នៀត Prey Sniet Commune
១៤០៨០៧ ឃុំព្រៃស្រឡិត Prey Sralet Commune ១៥
១៤០៨០៨ ឃុំរាប Reab Commune
១៤០៨០៩ ឃុំរកា Roka Commune
សរុបចំនួនភូមិ ៨៣
  • យោងតាមប្រកាសលេខ ប្រ.ក

រដ្ឋបាលស្រុកចាស់[កែប្រែ]

ស្រុកពារាំងរួមមាន ០៩ ឃុំ ៖

តំណភ្ជាប់ក្រៅ[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

អត្ថបទផ្សេងទៀត[កែប្រែ]