ឃុំថ្មពូន

ពីវិគីភីឌា

ឃុំថ្មពូន (អង់គ្លេស: Thma Pun Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកញ្ជ្រៀច ខេត្តព្រៃវែង មាន ១១ភូមិ÷

ឃុំថ្មពូន
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៤០៤០៧០១ ភូមិឆ្ពឹស Chhpoes Village
១៤០៤០៧០២ ភូមិព្រាលទី២ Preal Ti Pir Village
១៤០៤០៧០៣ ភូមិព្រាលទី១ Preal Ti Muoy Village
១៤០៤០៧០៤ ភូមិបេង Beng Village
១៤០៤០៧០៥ ភូមិព្រះឥន្ទស្មត់ Preah Ent Smat Village
១៤០៤០៧០៦ ភូមិថ្មពូន Thma Pun Village
១៤០៤០៧០៧ ភូមិក្បាលដំរី Kbal Damrei Village
១៤០៤០៧០៨ ភូមិព្រៃចារ Prey Char Village
១៤០៤០៧០៩ ភូមិព្រងើយទី១ Prongeuy Ti Muoy Village
១៤០៤០៧១០ ភូមិតាប៉ោង Ta Paong Village
១៤០៤០៧១១ ភូមិព្រងើយទី២ Prongeuy Ti Pir Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំថ្មពូន

ឃុំថ្មពូន ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]