ឃុំព្រៃស្នៀត

ពីវិគីភីឌា

ឃុំព្រៃស្នៀត (អង់គ្លេស: Prey Sniet Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង មាន ៤ភូមិ÷

ឃុំព្រៃស្នៀត
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៤០៨០៨០១ ភូមិព្រៃស្នៀត Prey Sniet Village
១៤០៨០៨០២ ភូមិកំពង់ពោធិ៍ Kampong Pou Village
១៤០៨០៨០៣ ភូមិទំញាំងជ្រើស Tumpeang Chreus Village
១៤០៨០៨០៤ ភូមិមេលោង Me Loung Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំព្រៃស្នៀត

ឃុំព្រៃស្នៀត ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
ឃុំព្រៃព្នៅ ឃុំកំពង់ឫស្សី និង ឃុំពោធិរៀង ឃុំរាប និង ឃុំកំពង់ឫស្សី ឃុំរកា

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]