ឃុំព្រៃទទឹង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំព្រៃទទឹង (អង់គ្លេស: Prey Totueng ) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកមេសាង ខេត្តព្រៃវែង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ១៣ភូមិ÷

ឃុំព្រៃទទឹង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៤០៥០៦០១ ភូមិព្រៃអំពៅ Prey Ampov
១៤០៥០៦០២ ភូមិត្បែង Tbaeng
១៤០៥០៦០៣ ភូមិព្នៅ ខេត្តស្នើកែមកជាឈ្មោះ ភ្នៅ វិញ Pnov
១៤០៥០៦០៤ ភូមិព្រៃមូល Prey Mul
១៤០៥០៦០៥ ភូមិបឹង Boeng
១៤០៥០៦០៦ ភូមិអំពិលទោល Ampil Toul
១៤០៥០៦០៧ ភូមិសំព័រ Sampoar
១៤០៥០៦០៨ ភូមិព្រៃជ្រុំ Prey Chrum
១៤០៥០៦០៩ ភូមិព្រៃទទឹង Prey Totueng
១៤០៥០៦១០ ភូមិត្រពាំងក្ដាម Trapeang Kdam
១៤០៥០៦១២ ភូមិអង្គក្អោត Angk K'aot
១៤០៥០៦១៣ ភូមិផ្អាវ Ph'av

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

អំពិលទោល

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]