ឃុំព្រៃរំដេង(ស្រុកមេសាង)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំព្រៃរំដេង(ស្រុកមេសាង) (អង់គ្លេស: Prey Rumdeng ) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកមេសាង ខេត្តព្រៃវែង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ៨ភូមិ÷

ឃុំព្រៃរំដេង(ស្រុកមេសាង)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៤០៥០៥០១ ភូមិមេសាង Me Sang
១៤០៥០៥០២ ភូមិចារ Char
១៤០៥០៥០៣ ភូមិគ្រើល Kreul
១៤០៥០៥០៤ ភូមិកណ្ដាល Kandal
១៤០៥០៥០៥ ភូមិព្រៃចេក Prey Chek
១៤០៥០៥០៦ ភូមិព្រៃរំដេង Prey Rumdeng
១៤០៥០៥០៧ ភូមិពងទឹក Pong Tuek
១៤០៥០៥០៨ ភូមិព្រៃខ្នុរ Prey Khnor

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]