សង្កាត់ជើងទឺក

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់ជើងទឹក ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងព្រៃវែង ខេត្តព្រៃវែង មានរដ្ឋបាលភូមិចំណុះ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
14100201 ភូមិជើងទឹក ក Cheung Tuek Ka
14100202 ភូមិជើងទឹក ខ Cheung Tuek Kha
14100203 ភូមិកំពង់អាទង់ Kampong A Tong
14100204 ភូមិស្វាយសុខោ Svay Sokhao
14100205 ភូមិឯករាម Aek Ream

141002 ជើងទឹក Cheung Tuek ០៩ អនក្រ.បក ពីមុនស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកំពង់លាវ ខេត្តព្រៃវែង

987 ភូមិ 14100201 ជើងទឹក ក Cheung Tuek Ka ០៩ អនក្រ.បក 988 ភូមិ 14100202 ជើងទឹក ខ Cheung Tuek Kha ០៩ អនក្រ.បក 989 ភូមិ 14100203 កំពង់អាទង់ Kampong A Tong ០៩ អនក្រ.បក 990 ភូមិ 14100204 ស្វាយសុខោ Svay Sokhao ០៩ អនក្រ.បក 991 ភូមិ 14100205 ឯករាម Aek Ream សង្កាត់ជើងទឹក មាន ០៥ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

សង្កាត់ជើងទឹក ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
បឹងកំពង់ និង ឃុំព្រៃកន្លោង សង្កាត់តាកោ ឃុំពោធិ៍រៀង សង្កាត់កំពង់លាវ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]