ឃុំច្រេស(ស្រុកមេសាង)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំច្រេស(ស្រុកមេសាង) (អង់គ្លេស: Chres Commune) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកមេសាង ខេត្តព្រៃវែង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ១៩ភូមិ÷

ឃុំច្រេស(ស្រុកមេសាង)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៤០៥០២០១ ភូមិអង្គព្រះ Angk Preah Village
១៤០៥០២០២ ភូមិអណ្ដូងត្រាច Andoung Trach Village
១៤០៥០២០៣ ភូមិចំបក់ជ្រុំ Chambak Chrum Village
១៤០៥០២០៤ ភូមិត្រពាំងស្គន់ Trapeang Skon Village
១៤០៥០២០៥ ភូមិអណ្ដូងតាស្រែន Andoung Ta Sraen Village
១៤០៥០២០៦ ភូមិច្រេស Chres Village
១៤០៥០២០៧ ភូមិក្រសាំងលៃ ខេត្តស្នើកែមកជាឈ្មោះ ក្រសាំង វិញ Krasang Ley Village
១៤០៥០២០៨ ភូមិព្រេច Prech Village
១៤០៥០២០៩ ភូមិទ័ពស្ដេច Toap Sdach Village
១៤០៥០២១០ ភូមិចន្ទ័គ្រឹស្នា Chant Kruesna Village
១៤០៥០២១១ ភូមិព្រហ៊ារ Prohear Village
១៤០៥០២១២ ភូមិបឹង Boeng Village
១៤០៥០២១៣ ភូមិមានជ័យ Mean Chey Village
១៤០៥០២១៤ ភូមិបឹងអន្ទង់ Boeng Antong Village
១៤០៥០២១៥ ភូមិពោន Poun Village
១៤០៥០២១៦ ភូមិទួលតារី Tuol Ta Ri Village
១៤០៥០២១៧ ភូមិព្រៃសង្គម Prey Sangkum Village
១៤០៥០២១៨ ភូមិព្រៃរកា Prey Roka Village
១៤០៥០២១៩ ភូមិត្រោក Traok Village

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

=ផ្សារច្រេស =

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]