ឃុំចុងអំពិល

ពីវិគីភីឌា

ឃុំចុងអំពិល (អង់គ្លេស: Chong Ampil Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកញ្ជ្រៀច ខេត្តព្រៃវែង មាន ភូមិ÷

ឃុំចុងអំពិល
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៤០៤០១០១ ភូមិមានជ័យ Mean Chey Village
១៤០៤០១០២ ភូមិព្រៃត្បាល់ Prey Tbal Village
១៤០៤០១០៣ ភូមិកណ្ដាច់ Kandach Village
១៤០៤០១០៤ ភូមិចុងអំពិល Chong Ampil Village
១៤០៤០១០៥ ភូមិចំបក់ Chambak Village
១៤០៤០១០៦ ភូមិព្រៃស្វាយ Prey Svay Village
១៤០៤០១០៧ ភូមិពារោង Pea Roung Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំចុងអំពិល

ឃុំចុងអំពិល ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

-សាលាបឋមសិក្សាណេត សាវឿនមានជ័យ -សាលាបឋមសិក្សាកណ្តាច់ -សាលាបឋមសិក្សាចំបក់ -សាលាបឋមសិក្សាចុងអំពិល -សាលាបឋមសិក្សាព្រៃស្វាយ -សាលាបឋមសិក្សាព្រៃត្បាល់ -សាលាបឋមសិក្សាពារោង

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យព្រៃស្វាយ

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]