ឃុំក្រញូង

ពីវិគីភីឌា

ឃុំក្រញូង (អង់គ្លេស: Dountei Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំចាយមារ ខេត្តព្រៃវែង មាន ១៩ភូមិ[១]

ឃុំក្រញូង
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១២០២០៣០១ ភូមិជោរទី ១ Chour Ti Muoy Village
១២០២០៣០២ ភូមិជោរទី ២ Chour Ti Pir Village
១២០២០៣០៣ ភូមិជោរទី ៣ Chour Ti Bei Village
១២០២០៣០៤ ភូមិតាសៅ Ta Sau Village
១២០២០៣០៥ ភូមិក្រវ៉ាន់ Kravan Village
១២០២០៣០៦ ភូមិពង្រ Village
១២០២០៣០៧ ភូមិខ្លុងកោង Khlong Kaong Village
១២០២០៣០៨ ភូមិចំការចេកទី ២ Chamkar Chek Ti Pir Village
១២០២០៣០៩ ភូមិចំការចេកទី ១ Chamkar Chek Ti Muoy Village
១២០២០៣១០ ភូមិសាមគ្គី Sameakki Village
១២០២០៣១១ ភូមិអង្គ្រងទី ១ Angkrong Ti Muoy Village
១២០២០៣១២ ភូមិអង្គ្រងទី ២ Angkrong Ti Pir Village
១២០២០៣១៣ ភូមិកំចាយមារខាងត្បូង Kamchay Mear Khang Tboung Village
១២០២០៣១៤ ភូមិកំចាយមារខាងជើង Kamchay Mear Khang Cheung Village
១២០២០៣១៥ ភូមិស្នួល Snuol Village
១២០២០៣១៦ ភូមិឡឥដ្ឋ La Edth Village
១២០២០៣១៧ ថ្លុកកណ្តោល ភូមិថ្លុកកណ្តាល Thlok Kandal Village
១២០២០៣១៨ ភូមិកណ្ដាល Kandal Village
១២០២០៣១៩ ភូមិបឹងព្រោះ Boeng Pruoh Village


11 14020311 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 12 14020312 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 13 14020313 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 14 14020314 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 15 14020315 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 16 14020316 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 17 14020317 លេខ​៤៩៣​ប្រ.ក ខេត្តស្នើកែមកជាឈ្មោះ វិញ 18 14020318 ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 19 14020319

ព្រំប្រទល់នៃឃុំក្រញូង

ឃុំក្រញូង ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ទល់នឹងឃុំក្របៅ ស្រុកកំចាយមារ
 West	ទល់នឹងឃុំព្រាល ស្រុកកញ្ច្រៀច
 South	ទល់នឹងឃុំស្មោងខាងជើង ស្រុកកំចាយមារ និងឃុំអណ្តូងត្របែក ស្រុករមាសហែក ខេត្តស្វាយរៀង
 North	ទល់នឹងឃុំជាច ស្រុកកំចាយមារ

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំក្រញូងមាន ១៩ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំក្រញូង ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំជាច ឃុំក្របៅ ឃុំព្រាល និង ឃុំស្មោងខាងជើង ឃុំស្មោងខាងជើង និង ឃុំអណ្ដូងត្របែក

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]

  1. "Cambodia Gazetteer Database Online". គណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ (គ.ជ.អ.ប). 2019. Retrieved 2019-08-27.