ឃុំត្រពាំងស្រែ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំត្រពាំងស្រែ (អង់គ្លេសTrapeang Srae) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកមេសាង ខេត្តព្រៃវែង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ១២ភូមិ÷

ឃុំត្រពាំងស្រែ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
១៤០៥០៨០១ ភូមិស្រម៉ Srama
១៤០៥០៨០២ ភូមិប្រហ៊ូត Brohut
១៤០៥០៨០៣ ភូមិប្រស្វា Brasva
១៤០៥០៨០៤ ភូមិស្វាយរកៈ ខេត្តស្នើកែមកជាឈ្មោះ ភូមិស្វាយរគៈ វិញ Svay Rokeah
១៤០៥០៨០៥ ភូមិត្រពាំងស្រែ Trapeang Srae
១៤០៥០៨០៦ ភូមិចេកធ្លក Chek Thlok
១៤០៥០៨០៧ ភូមិត្បែង Tbaeng
១៤០៥០៨០៨ ភូមិត្រគៀត Trakiet
១៤០៥០៨០៩ ភូមិម៉ឺនពាន់ Meun Poan
១៤០៥០៨១០ ភូមិផ្លាំង Phlang
១៤០៥០៨១១ ភូមិព្រៃគុយ Prey Kuy
១៤០៥០៨១២ ភូមិម្រេញ Mrenh

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]