ឃុំស្ពឺ ខ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំស្ពឺ ខ (អង់គ្លេស: $ ) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកបាភ្នំ ខេត្តព្រៃវែង មានរដ្ឋបាលចំណុះ ភូមិ÷

ឃុំស្ពឺ ខ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
14010801 ព្រៃចំការ Prey Chamkar
14010802 ចាន់រ៉ា ក Chan Ra Ka
14010803 ចាន់រ៉ា ខ Chan Ra Kha
14010804 ព្រៃប្រង់ Prey Prang
14010805 ព្រៃស្វា Prey Sva
14010806 ធ្លក Thlok
ភូមិ
ភូមិ
ភូមិ

140108 ស្ពឺ ខ Spueu Kha តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក

តាមប្រកាសក្រសួងមហាផ្ទៃ

97 ភូមិ 14010801 ព្រៃចំការ Prey Chamkar តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក

98 ភូមិ 14010802 ចាន់រ៉ា ក Chan Ra Ka តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក

99 ភូមិ 14010803 ចាន់រ៉ា ខ Chan Ra Kha តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក

100 ភូមិ 14010804 ព្រៃប្រង់ Prey Prang តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក

101 ភូមិ 14010805 ព្រៃស្វា Prey Sva តាមប្រកាសលេខ ៤៩៣ប្រ.ក

102 ភូមិ 14010806 ធ្លក Thlok ឃុំស្ពឺ ខ មាន ៦ភូមិគឺ÷

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំស្ពឺ ខ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំព្រៃឃ្នេស ឃុំជីផុច និង ឃុំត្រពាំងស្រែ ឃុំបឹងព្រះ និង ឃុំស្ពឺ ក ឃុំស្ដៅកោង

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]