ឃុំអ្នកលឿង

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

មាន ៥ភូមិគឺ÷
  • ភូមិ អ្នកលឿង
  • ភូមិ ព្រែកតាសរ
  • ភូមិ ព្រែកធំ
  • ភូមិ ស្ទឹងស្លូត
  • ភូមិស្ទឹងសន្តិភាព

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំធាយ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំព្រែកខ្សាយ ខ និង ឃុំបន្លិចប្រាសាទ ឃុំកំពង់សឹង ឃុំព្រែកទន្លាប់ ឃុំព្រែកក្របៅ ឃុំអង្គរអង្គ និង ឃុំកំពង់សឹង

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា ហ៊ុន​ សែន អ្នកលឿង(ស្ថិតនៅភូមិ ព្រែកតាសរ)[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ ព្រែកធំ (ស្ថិតនៅភូមិ ព្រែកធំ)[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត មហាគង្គារតនារាម (ហៅវត្តអ្នកលឿងក្រោម)[កែប្រែ]

ផ្សារ អ្នកលឿង[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]