ឃុំគោកគង់លិច

ពីវិគីភីឌា

ឃុំគោកគង់លិច (អង់គ្លេស: Kouk Kong Lech Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកញ្ជ្រៀច ខេត្តព្រៃវែង មាន ១៧ភូមិ÷

ឃុំគោកគង់លិច
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៤០៤០៥០១ ភូមិអ្នកតាជ័យ Neak Ta Chey Village
១៤០៤០៥០២ ភូមិដំណាក់ស្នួល Damnak Snuol Village
១៤០៤០៥០៣ ភូមិត្រពាំងឫស្សី Trapeang Ruessei Village
១៤០៤០៥០៤ ភូមិត្រពាំងប្រស្រែលិច Trapeang Prasrae Lech Village
១៤០៤០៥០៥ ភូមិត្រពាំងប្រស្រែកើត Trapeang Prasrae Kaeut Village
១៤០៤០៥០៦ ភូមិត្រពាំងពី Trapeang Pir Village
១៤០៤០៥០៧ ភូមិព្រៃចេក Prey Chek Village
១៤០៤០៥០៨ ភូមិខ្ទមលាវ Khtom Leav Village
១៤០៤០៥០៩ ភូមិស្វាយចេក Svay Chek Village
១៤០៤០៥១០ ភូមិគោកគង់កើត Kouk Kong Kaeut Village
១៤០៤០៥១១ ភូមិគោកគង់លិច Kouk Kong Lech Village
១៤០៤០៥១២ ភូមិគោកគង់កណ្ដាល Kouk Kong Kandal Village
១៤០៤០៥១៣ ភូមិគោកគង់ត្បូង Kouk Kong Tboung Village
១៤០៤០៥១៤ ភូមិស្វាយរុន Svay Run Village
១៤០៤០៥១៥ ភូមិទួលពពេល Tuol Popel Village
១៤០៤០៥១៦ ភូមិរកាទ្រេត Roka Tret Village
១៤០៤០៥១៧ ភូមិស្វាយទោល Svay Toul Village

ព្រំប្រទល់នៃឃុំគោកគង់លិច

ឃុំគោកគង់លិច ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]