ក្រុងព្រៃវែង

ពីវិគីភីឌា

ខេត្តព្រៃវែង ដែលកាលពីមិនទាន់ចាត់ចូលជា ក្រុង ជាទីរួមខេត្តផង ជាទីរួមស្រុកកំពង់លាវផង។

សង្កាត់[កែប្រែ]

ក្រុងព្រៃវែងមាន០៤សង្កាត់៖

អត្ថបទផ្សេងទៀត[កែប្រែ]