ឃុំពោធិ៍ទី

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ឃុំពោធិទី)

ឃុំពោធិ៍ទី (អង់គ្លេស: Pou Ti Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកស៊ីធរកណ្ដាល ខេត្តព្រៃវែង មាន ៦ភូមិ÷

ឃុំពោធិ៍ទី
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
១៤១២០៦០១ ភូមិចុង Chong Village
១៤១២០៦០២ ភូមិត្រាច Trach Village
១៤១២០៦០៣ ភូមិពោធិ៍ទី Pou Ti Village
១៤១២០៦០៤ ភូមិស្វាយសាក់ Svay Sak Village
១៤១២០៦០៥ ភូមិព្រៃព្រហ្ម Prey Prum Village
១៤១២០៦០៦ ភូមិត្រពាំងចាម Trapeang Cham Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំធាយ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
ឃុំព្រៃទឹង ឃុំឫស្សីសាញ់ ឃុំកញ្ចំ ឃុំកញ្ចំ និង ឃុំព្រៃព្នៅ

Boundary

 East	ទល់នឹងឃុំឬស្សីសាញ់ ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល
 West	ទល់នឹងឃុំកញ្ចំ ស្រុកពារាំង
 South	ទល់នឹងឃុំព្រៃព្នៅ ស្រុកពារាំង
 North	ទល់នឹងឃុំព្រៃទឹង ស្រុកស៊ីធរកណ្តាល

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]