ទំព័រគំរូ:ប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ី

ពីវិគីភីឌាសូមកត់សម្គាល់ថាទំព័រគំរូនេះមានន័យថាមិនត្រឹមតែយកប្រទេសដែលបានទទួលស្គាល់ ដោយសមាជិកភាគច្រើននៃសហប្រជាជាតិឡើយ។