អ៊ីស្រាអែល

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ទង់

អ៊ីស្រាអែល មានឈ្មោះ​ជាផ្លូវការ​ថា រដ្ឋអ៊ីស្រាអែល (ភាសាអេប្រឺ:מְדִינַת יִשְׂרָאֵל Medīnat Yisrā'el) វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ក្នុង Middle East យ​ក្លាយជា សាធារណរដ្ឋ នៅ​ថ្ងៃទី 14 ខែឧសភា ឆ្នាំ 1950.

។ហើយមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេស ហ៊្សកដានី លីបង់ អេហ៊្សីប Syria.