ឃុំស្ដៅ(ស្រុកកងមាស)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំស្ដៅ ស្ថិតនៅ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំស្ដៅមាន០៦ភូមិគឺ៖

  • ភូមិខ្ពបលើ
  • ភូមិខ្ពបក្រោម
  • ភូមិស្ដៅ
  • ភូមិល្វាលេី
  • ភូមិល្វាក្រោម
  • ភូមិអន្លង់គគីរ

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]