ឃុំស្ដៅ(ស្រុកកងមាស)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំស្ដៅ ស្ថិតនៅ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំស្ដៅមាន ៦ ភូមិគឺ៖

  • ស្ដៅ
  • ល្វាលេី
  • ល្វាក្រោម
  • អន្លង់គគីរ
  • ខ្ពបលេី
  • ខ្ពបក្រោម

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]