អ្នកប្រើប្រាស់:CarsracBot

ពីវិគីភីឌា

This is a bot owned by nl:user:Carsrac

This user account is a bot operated by Carsrac (talk).

It is not a sock puppet, but rather an automated or semi-automated account for making repetitive edits that would be extremely tedious to do manually.

Administrators: if this bot is malfunctioning or causing harm, please block it

This page is maintained by the CarsracBot

100 laatste ongecontroleerde anonieme wijzigingen
បញ្ជីពាក្យកាត់៖
កំណែប្រែរបស់Wikidata
ការកែប្រែនេះបានបង្កើតទំព័រថ្មីមួយ (មើលផងដែរនូវ បញ្ជីទំព័រថ្មី)
នេះជាកំណែប្រែតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
ការកែប្រែនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរូបយន្ត
(±123)
ទំហំទំព័រត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរគិតជាចំនួនបៃ

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃសុក្រ ទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

ថ្ងៃពុធ ទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

  • ប្រៀបធៀបប្រវត្តិ ម៉ោង១៨:៤២ −៣៥៩36.37.239.157 ការពិភាក្សា(← −1 0 1 → -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 → បញ្ជីនៃចំនួន — ចំនួនគត់ ← 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 → តួចែក គ្រប់ចំនួនគត់ ទ្វេភាគ 02 ត្រីភាគ 03 អដ្ឋភាគ 08 ទ្វាទសភាគ 012 សោឡសភាគ 016 បុព្វបទបាលី-សំស្ក្រឹត សុញ្ញ) ស្លាក: Reverted កែប្រែតាមគំហើញ កែ​សម្រួល​តាម​ទូរស័ព្ទ កំណែប្រែពីអ៊ីនធើណិតចល័ត

ថ្ងៃអង្គារ ទី១៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤


100 nieuwste artikelen


ak:User:CarsracBot