Jump to content

ប្រទេសនៅអឺរ៉ុប

ពីវិគីភីឌា
  រដ្ឋទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅលើទឹកដីទ្វីបអឺរ៉ុប
  ដែនដីប្រទេសឆ្លងទ្វីបដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផ្នែកនៃអឺរ៉ុប
  ដែនដីប្រទេសឆ្លងទ្វីបដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថានៅក្រៅទ្វីបអឺរ៉ុប
  តាមភូមិសាស្ត្រ ជារដ្ឋអាស៊ី (មានអាមេនី និងស៊ីប)

អត្ថបទនេះគឺស្តីអំពីបញ្ជីរាយនាមរដ្ឋអធិបតេយ្យ និងរដ្ឋអនិស្សរភាពនៅទ្វីបអឺរ៉ុប។ បច្ចុប្បន្ន រដ្ឋប្រទេសចំនួន ៥០ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជារដ្ឋអធិបតេយ្យនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប (មានតែរដ្ឋកូសូវ៉ូទេដែលអធិបតេយ្យភាពមានការកំណត់ តែត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ) — នៅទ្វីបអឺរ៉ុបនេះដែរមានរដ្ឋធំៗចំនួនប្រាំទៀតដែលជារដ្ឋដែលមិនមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការ ឬមិនសូវមានការទទួលស្គាល់ច្រើន។

រដ្ឋអធិបតេយ្យ[កែប្រែ]

ផែនទីនៃបណ្តាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងតំបន់ជុំវិញ។

រដ្ឋអធិបតេយ្យគឺជាសមាគមនយោបាយមួយដែលមានអធិបតេយ្យភាពលើប្រជាជនខ្លួនហើយប្រជាជនទាំងនោះត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីបំពេញនូវផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសជាតិខ្លួន។[១] យោងទៅតាមអនុសញ្ញាម៉ុងតេវីដេអូបានឱ្យដឹងថា៖ រដ្ឋនីមួយៗត្រូវតែមានប្រជាជនជានិរន្ត មានទឹកដីកំណត់ច្បាស់លាស់ មានរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំសមរម្យ និងមានសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋដទៃទៀត។[២]

សមាជិក អសប និងរដ្ឋសង្កេតការណ៍[កែប្រែ]

រដ្ឋអធិបតេយ្យចំនួន ៥០ គឺសុទ្ធតែមានទឹកដីស្ថិតនៅតំបន់ទ្វីបអឺរ៉ុប និង/ឬ មានសមាជិកភាពក្នុងអង្គការអឺរ៉ុបអន្តរជាតិដែលស្ទើរតែត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសកល។ រដ្ឋទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជារដ្ឋសមាជិក ឬរដ្ឋសង្កេតការណ៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (អសប)[៣] ចំណែកឯក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបវិញគឺមានរដ្ឋសមាជិកចំនួន ៤៧ ដោយដកចេញនូវប្រទេសបេឡារុស កាសាក់ស្ថាន និងបុរីវ៉ាទីកង់[៤] រដ្ឋចំនួន ៤៤ គឺមានធានីនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ហើយ (គិតត្រឹមឆ្នាំ២០២០) ប្រទេសអឺរ៉ុបចំនួន ២៧ គឺត្រូវជារដ្ឋសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុប ដែលអនុញ្ញាតឱ្យរដ្ឋទាំងនោះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយគ្នានិងចែករំលែកនូវអធិបតេយ្យភាពគ្នាតាមស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុប

ប្រអប់បញ្ជីខាងក្រោមក៏មានបង្ហាញពីទីតាំងផែនទីនៃប្រទេសនីមួយៗផងដែរ។ ទឹកដីនៃទ្វីបអឺរ៉ុបត្រូវបានបង្ហាញជាពណ៌ប្រផេះចាស់រីឯទឹកដីក្រៅទ្វីបអឺរ៉ុបគឺត្រូវបានបង្ហាញជាពណ៌ក្រផេះខ្ចី (ស្រដៀងពណ៌ប្រាក់)។ ទឹកដីដែលមានពណ៌បែតងខ្ចីគឺតំណាងឱ្យរដ្ឋប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុប។

* = សមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុប[៥]
ទង់ជាតិ ផែនទី នាមទូទៅនិងនាមផ្លូវការជាភាសាខ្មែរ
[៦][៧][៨]
នាមទូទៅនិងនាមផ្លូវការជាភាសាក្នុងស្រុក
[៦][៧]
ធានី
[៨][៩][១០]
ចំនួនប្រជាជន
[a][១១]
ក្រឡាផ្ទៃ
[a][១២]
Flag of Kazakhstan
Map showing Kazakhstan in Europe
កាហ្សាក់ស្ថាន[e]

សាធារណរដ្ឋកាហ្សាក់ស្ថាន
ភាសាកាហ្សាក់៖ Қазақстан – Қазақстан Республикасы (Qazaqstan – Qazaqstan Respýblıkasy)

ភាសារុស្ស៊ី៖ Казахстан – Республика Казахстан (Kazahstan – Respublika Kazahstan)
នុរស៊ុលតង់

កាហ្សាក់៖ Нұр-Сұлтан

រុស្ស៊ី៖ Нур-Султан (Nur-Sultan)
១៨,៣១១,៧០០ ២,៧២៤,៩០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Greece
Map showing Greece in Europe
ក្រិក*

សាធារណរដ្ឋអេលេនិក
ភាសាក្រិក៖ Ελλάς – Ελληνική Δημοκρατία (Ellás – Ellinikí Dimokratía) អាតែន

ក្រិក៖ Αθήνα (Athína)
១០,៨១៦,២៨៦ ១៣១,៩៥៧ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Croatia
Map showing Croatia in Europe
ក្រូអាស៊ី*

សាធារណរដ្ឋក្រូអាស៊ី
ភាសាក្រូអាស៊ី៖ Hrvatska – Republika Hrvatska សាក្រិប

ក្រូអាស៊ី៖ Zagreb
៤,១០៥,៤៩៣ ៥៦,៥៩៤ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Georgia
Map showing Georgia in Europe
ចចជី[b] ភាសាចចជី៖ საქართველო (Sak'art'velo) ប៊ីលីស៊ី / T'bilisi

ចចជី៖ თბილისი (T'bilisi)
៣,៧២៩,៦០០ ៦៩,៧០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of the Czech Republic
Map showing the Czech Republic in Europe
ឆែក/សាធារណរដ្ឋឆែក*[k] ភាសាឆែក៖ Česko – Česká republika ប្រាក

ឆែក៖ Praha
១០,៦២៥,៤៤៩ ៧៨,៨៦៧ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Denmark
Map showing Denmark in Europe
ដាណឺម៉ាក*[g]

ព្រះរាជាណាចក្រដាណឺម៉ាក
ភាសាដាណឺម៉ាក៖ Danmark – Kongeriget Danmark កូពែនហាក

ដាណឺម៉ាក៖ København
៥,៨០៦,០១៥ ២,២១០,០០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Turkey
Map showing Turkey in Europe
តួកគី[e][j]

សាធារណរដ្ឋតួកគី
ភាសាតួកគី៖ Türkiye – Türkiye Cumhuriyeti អង់ការ៉ា

តួកគី៖ Ankara
៨០,៨១០,៥២៥[១៣] ៧៨៣,៥៦២ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Norway
Map showing Norway in Europe
ន័រវែស

ព្រះរាជាណាចក្រន័រវែស
បុកម៉ាល់៖ Norge – Kongeriket Norge

នីនូស៖ Noreg – Kongeriket Noreg

សាមីខាងជើង៖ Norga – Norgga gonagasriika
អូស្លូ

ន័រវែស៖ Oslo
៥,៣២៣,៩៣៣ ៣២៣,៨០២ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Poland
Map showing Poland in Europe
ប៉ូឡូញ*

សាធារណរដ្ឋប៉ូឡូញ
ភាសាប៉ូឡូញ៖ Polska – Rzeczpospolita Polska វ៉ាសូរី

ប៉ូឡូញ៖ Warszawa
៣៨,៤៣៣,៦០០ ៣១២,៦៨៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Bulgaria
Map showing Bulgaria in Europe
ប៊ុលការី*

សាធារណរដ្ឋប៊ុលការី
ភាសាប៊ុលការី៖ България – Република България (Bǎlgarija – Republika Bǎlgarija) សូហ្វីយ៉ា

ប៊ុលការី៖ София (Sofia)
៧,០៥០,០៣៤ ១១០,៨៧៩ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of France
Map showing France in Europe
បារាំង*

សាធារណរដ្ឋបារាំង
ភាសាបារាំង៖ France – République française ប៉ារីស

បារាំង៖ Paris
៦៧,៣៤៨,០០០ ៦៣៤,៤២៧ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Bosnia and Herzegovina
Map showing Bosnia and Herzegovina in Europe
បូសនី-អ៊ែរសេកូវីន ភាសាបូសនី ភាសាក្រូអាត ភាសាស៊ែប៊ី (ឡាតាំង)Bosna i Hercegovina

ភាសាបូសនី ភាសាក្រូអាត ភាសាស៊ែប៊ី (ស៊ីរីលិក)៖ Босна и Херцеговина
សារ៉ាសេវ៉ូ

បូសនី ក្រូអាត ស៊ែប៊ី (ឡាតាំង)Sarajevo

បូសនី ក្រូអាត ស៊ែប៊ី (ស៊ីរីលិក)៖ Сарајево
៣,៥១១,៣៧២ ៥១,១៩៧ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Belarus
Map showing Belarus in Europe
បេឡារុស

សាធារណរដ្ឋបេឡារុស
ភាសាបេឡារុស៖ Беларусь – Рэспубліка Беларусь (Bielaruś – Respublika Bielaruś)

ភាសារុស្ស៊ី៖ Беларусь – Республика Беларусь (Belarus' — Respublika Belarus')
មីនស្កឹ

បេឡារុស៖ Мінск (Minsk)
៩,៤៩១,៨០០ ២០៧,៦០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Belgium
Map showing Belgium in Europe
បែលហ្ស៊ិក*

ព្រះរាជាណាចក្របែលហ្ស៊ិក
ភាសាហុល្លង់៖ België – Koninkrijk België

ភាសាបារាំង៖ Belgique – Royaume de Belgique

ភាសាអាល្លឺម៉ង់៖ Belgien – Königreich Belgien
ព្រុចសែល

ហុល្លង់៖ Brussel

បារាំង៖ Bruxelles

អាល្លឺម៉ង់៖ Brüssel
១១,៥០២,២០៤ ៣០,៥២៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Portugal
Map showing Portugal in Europe
ព័រទុយកាល់*

សាធារណរដ្ឋព័រទុយកាល់
ភាសាព័រទុយហ្គាល់៖ Portugal – República Portuguesa លីស្បោន

ព័រទុយកាល់៖ Lisboa
១០,២៩១,១៩៦ ៩២,០៩០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Malta
Map showing Malta in Europe
ម៉ាល់តា*

សាធារណរដ្ឋម៉ាល់តា
ភាសាអង់គ្លេស៖ Malta – Republic of Malta

ភាសាម៉ាល់តា៖ Malta – Repubblika ta' Malta
វ៉ាលែត

ម៉ាល់តា៖ Valletta
៤៧៥,៧០០ ៣១៦ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ទង់ជាតិម៉ាសេដ្វានខាងជើង
Map showing North Macedonia in Europe
ម៉ាសេដ្វានខាងជើង[j]

សាធារណរដ្ឋម៉ាសេដ្វានខាងជើង
ភាសាម៉ាសេដ្វាន៖ Северна Македонија – Република Северна Македонија (Severna Makedonija – Republika Severna Makedonija) ស្កុបស៊ែ

ម៉ាសេដ្វាន៖ Скопје (Skopje)
២,០៧៥,៣០១ ២៥,៧១៣ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ទង់ជាតិម៉ុងតេណេក្រូ
Map showing Montenegro in Europe
ម៉ុងតេណេក្រូ[j] ភាសាម៉ុងតេណេក្រូ៖ Црна Гора, Crna Gora ប៉ូដកូរីកា

ម៉ុងតេណេក្រូ៖ Подгорица, Podgorica
៦៤២,៥៥០ ១៣,៨១២ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
ទង់ជាតិម៉ុលដាវី
Map showing Moldova in Europe
ម៉ុលដាវី

សាធារណរដ្ឋម៉ុលដាវី
ភាសារ៉ូម៉ានី៖ Moldova – Republica Moldova ឈីស៊ីណូ

រ៉ូម៉ានី៖ Chișinău
៣,៣៥០,៩០០ ៣៣,៨៥១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Monaco
Map showing Monaco in Europe
ម៉ូណាកូ

ក្សត្របុរីម៉ូណាកូ
ភាសាបារាំង៖ Monaco – Principauté de Monaco ម៉ូណាកូ

បារាំង៖ Monaco
៣៧,០០០ ២ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Romania
Map showing Romania in Europe
រ៉ូម៉ានី* ភាសារ៉ូម៉ានី៖ România ប៊ុយការែស

រ៉ូម៉ានី៖ București
១៩,៦២២,០០០ ២៣៨,៣៩១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Russia
Map showing Russia in Europe
រុស្ស៊ី[f]

សហព័ន្ធរុស្ស៊ី
ភាសារុស្ស៊ី៖ Росси́я – Российская Федерация (Rossija – Rossijskaja Federacija) ម៉ូស្គូ

រុស្ស៊ី៖ Москва (Moskva)
១៤៤,៥២៦,៦៣៦ ១៧,០៩៨,២៤២ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Liechtenstein
Map showing Liechtenstein in Europe
លិកតិនស្តាញ

ក្សត្របុរីលិកតិនស្តាញ
ភាសាអាល្លឺម៉ង់៖ Liechtenstein – Fürstentum Liechtenstein វ៉ាឌូស

អាល្លឺម៉ង់៖ Vaduz
៣៨,១១១ ១៦០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Lithuania
Map showing Lithuania in Europe
លីទុយអានី*

សាធារណរដ្ឋលីទុយអានី
ភាសាលីទុយអានី៖ Lietuva – Lietuvos Respublika វីលនៀស

លីទុយអានី៖ Vilnius
២,៧៩៧,០០០ ៦៥,៣០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Luxembourg
Map showing Luxembourg in Europe
លុចសំបួ*

ពញារដ្ឋលុចសំបួ
ភាសាលុចសំបួ៖ Groussherzogtum Lëtzebuerg

ភាសាបារាំង៖ Luxembourg – Grand-Duché de Luxembourg

ភាសាអាល្លឺម៉ង់៖ Luxemburg – Großherzogtum Luxemburg
លុចសំបួ

លុចសំបួ៖ Lëtzebuerg

បារាំង៖ Luxembourg

អាល្លឺម៉ង់៖ Luxemburg
៦០២,០០០ ២,៥៨៦ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of the Vatican City
Map showing Vatican City in Europe
វ៉ាទីកង់

រដ្ឋបុរីវ៉ាទីកង់
ភាសាអ៊ីតាលី៖ Città del Vaticano – Stato della Città del Vaticano

ឡាតាំង៖ Sancta Sedes[១៤]
រដ្ឋធានីវ៉ាទីកង់

អ៊ីតាលី៖ Città del Vaticano
៨៤២ ០.៤៤ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of the United Kingdom
Map showing the UK in Europe
សហរាជាណាចក្រ[i]

សហរាជាណាចក្រនៃក្រង់ប្រឺតាញ និងអៀរឡង់ខាងជើង
ភាសាអង់គ្លេស៖ United Kingdom – United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

ភាសាកាល់៖ Deyrnas Unedig – Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon
ឡុងដ៍

អង់គ្លេស៖ London
៦៦,០៤០,២២៩ ២៤៣,៦១០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Cyprus
Map showing Cyprus in Europe
ស៊ីប*[c]

សាធារណរដ្ឋស៊ីប
ភាសាក្រិក៖ Κύπρος – Κυπριακή Δημοκρατία (Kýpros – Kypriakí Dimokratía)

ភាសាតួកគី៖ Kıbrıs – Kıbrıs Cumhuriyeti
នីកូស៊ី

ក្រិក៖ Λευκωσία (Lefkosía)

តួកគី៖ Lefkoşa
១,១៧២,៤៥៨ ៩,២៥១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Sweden
Map showing Sweden in Europe
ស៊ុយអែត*

ព្រះរាជាណាចក្រស៊ុយអែត
ភាសាស៊ុយអែត៖ Sverige – Konungariket Sverige ស្តុកខូល

ស៊ុយអែត៖ Stockholm
១០,២២១,៩៨៨ ៤៥០,២៩៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Serbia
Map showing Serbia in Europe
ស៊ែប៊ី[j]

សាធារណរដ្ឋស៊ែប៊ី
ភាសាស៊ែប៊ី៖ Србија – Република Србија, Srbija – Republika Srbija ប៊ែលក្រាដ

ស៊ែប៊ី៖ Београд, Beograd
៧,០០១,៤៤៤ ៨៨,៣៦១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of San Marino
Map showing San Marino in Europe
សានម៉ារីណូ

សាធារណរដ្ឋសានម៉ារីណូ
ភាសាអ៊ីតាលី៖ San Marino – Repubblica di San Marino សានម៉ារីណូ

អ៊ីតាលី៖ San Marino
៣២,៧៤២ ៦១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Slovakia
Map showing Slovakia in Europe
ស្លូវ៉ាគី*

សាធារណរដ្ឋស្លូវ៉ាក
ភាសាស្លូវ៉ាគី៖ Slovensko – Slovenská republika ប្រាទីស្លាវ៉ា

ស្លូវ៉ាគី៖ Bratislava
៥,៤៤៥,០៨៧ ៤៩,០៣៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Slovenia
Map showing Slovenia in Europe
ស្លូវេនី*

សាធារណរដ្ឋស្លូវេនី
ភាសាស្លូវេនី៖ Slovenija – Republika Slovenija លូប្យាណា

ស្លូវេនី៖ Ljubljana
២,០៧០,០៥០ ២០,២៧៣ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Switzerland
Map showing Switzerland in Europe
ស្វីស

សហព័ន្ធស្វីស
ភាសាអាល្លឺម៉ង់៖ Schweiz – Schweizerische Eidgenossenschaft

ភាសាបារាំង៖ Suisse – Confédération suisse

ភាសាអ៊ីតាលី៖ Svizzera – Confederazione Svizzera

ភាសារ៉ូម៉ង់ឆេ៖ Svizra – Confederaziun svizra
ប៊ែន

អាល្លឺម៉ង់៖ Bern

បារាំង៖ Berne

អ៊ីតាលី៖ Berna
៨,៥៤៤,០៣៤ ៤១,២៧៧ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Hungary
Map showing Hungary in Europe
ហុងគ្រី* ភាសាហុងគ្រី៖ Magyarország ប៊ុយដាប៉ែស

ហុងគ្រី៖ Budapest
៩,៧៧១,០០០ ៩៣,០២៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of the Netherlands
Map showing the Netherlands in Europe
ហុល្លង់*[g][h][១៥]

ព្រះរាជាណាចក្រហុល្លង់
ភាសាហុល្លង់៖ Nederland – Koninkrijk der Nederlanden

ហ្រ្វីស៊ានខាងលិច៖ Nederlân – Keninkryk fan de Nederlannen

ភាសាប៉ាប៉ៃមេនតូ៖ Hulandu – Reino di Hulanda
អាំស្ទែដាំ (រាជធានី)

ហុល្លង់៖ Amsterdam

ហ្រ្វីស៊ានខាងលិច៖ Amsterdam

ប៉ាប៉ៃមេនតូ៖ Amsterdam

ឡាអេ (អាសនៈរដ្ឋាភិបាល)

ហុល្លង់៖ 's-Gravenhage / Den Haag

ហ្រ្វីស៊ានខាងលិច៖ De Haach

ប៉ាប៉ៃមេនតូ៖ Den Haag
១៧,២៧២,៩៩០ ៤១,៥៤៣ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Finland
Map showing Finland in Europe
ហ្វាំងឡង់*

សាធារណរដ្ឋហ្វាំងឡង់
ភាសាហ្វាំងឡង់៖ Suomi – Suomen tasavalta

ភាសាស៊ុយអែត៖ Finland – Republiken Finland
ហែលស៊ីនគី

ហ្វាំងឡង់៖ Helsinki

ស៊ុយអែត៖ Helsingfors
៥,៥១៩,៤៦៣ ៣៣៨,១៤៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Latvia
Map showing Latvia in Europe
ឡេតូនី*

សាធារណរដ្ឋឡេតូនី
ភាសាឡេតូនី៖ Latvija – Latvijas Republika រីកា

ឡេតូនី៖ Rīga
១,៩៣៤,៣៧៩ ៦៤,៥៨៩ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Andorra
Map showing Andorra in Europe
អង់ដូរ៉ា

ក្សត្របុរីអង់ដូរ៉ា
ភាសាកាតាឡាន៖ Andorra – Principat d'Andorra អង់ដូរ៉ាវីយែល

កាតាឡាន៖ Andorra la Vella
៧៨,០០០ ៤៦៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Italy
Map showing Italy in Europe
អ៊ីតាលី*

សាធារណរដ្ឋអ៊ីតាលី
ភាសាអ៊ីតាលី៖ Italia – Repubblica Italiana រ៉ូម

អ៊ីតាលី៖ Roma
៦០,៤៩៤,១១៨ ៣០១,៣៤០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Iceland
Map showing Iceland in Europe
អ៊ីស្លង់ ភាសាអ៊ីស្លង់៖ Ísland រ៉ៃក្យាវិក

អ៊ីស្លង់៖ Reykjavík
៣៥០,៧១០ ១០៣,០០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Ukraine
Map showing Ukraine in Europe
អ៊ុយក្រែន ភាសាអ៊ុយក្រែន៖ Украïна (Ukraina)

ភាសារុស្ស៊ី៖ Украи́на (Ukraína)
កៀវ

អ៊ុយក្រែន៖ Київ (Kyiv)

រុស្ស៊ី៖ Киев (Kiyev)
៤៤,២៩១,៤១៣ ៦០៣,៥៥០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Armenia
Map showing Armenia in Europe
អាមេនី[b]

សាធារណរដ្ឋអាមេនី
ភាសាអាមេនី៖ Հայաստան – Հայաստանի Հանրապետություն (Hayastan – Hayastani Hanrapetut'yun) យេរេវ៉ា

អាមេនី៖ Երևան (Yerevan)
២,៩២៥,០០០ ២៩,៧៤៣ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Germany
Map showing Germany in Europe
អាល្លឺម៉ង់*

សាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់
ភាសាអាល្លឺម៉ង់៖ Deutschland – Bundesrepublik Deutschland ប៊ែរឡាំង

ភាសាអាល្លឺម៉ង់៖ Berlin
៨២,៨០០,០០០ ៣៥៧,០២២ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Albania
Map showing Albania in Europe
អាល់បានី[j]

សាធារណរដ្ឋអាល់បានី
ភាសាអាល់បានី៖ Shqipëri / Shqipëria – Republika e Shqipërisë ទីរ៉ាណា

អាល់បានី៖ Tiranë
២,៨៨៧,០០០ ២៨,៧៤៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Azerbaijan
Map showing Azerbaijan in Europe
អាស៊ែបៃសង់[b]

សាធារណរដ្ឋអាស៊ែបៃសង់
ភាសាអាស៊ែបៃសង់៖ Azǝrbaycan – Azǝrbaycan Respublikası បាគូ

អាស៊ែបៃសង់៖ Bakı
៩,៨៩៨,០៨៥ ៨៦,៦០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Austria
Map showing Austria in Europe
អូទ្រីស*

សាធារណរដ្ឋអូទ្រីស
ភាសាអាល្លឺម៉ង់៖ Österreich – Republik Österreich វីយែន

អាល្លឺម៉ង់៖ Wien
៨,៨៥៧,៩៦០ ៨៣,៨៧១ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Ireland
Map showing Ireland in Europe
អៀរឡង់*[d][១៦] ភាសាអៀរឡង់៖ Éire

ភាសាអង់គ្លេស៖ Ireland
ឌូប្លាំង

អៀរឡង់៖ Baile Átha Cliath
៤,៨៥៧,០០០ ៧០,២៧៣ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Estonia
Map showing Estonia in Europe
អេស្តូនី*

សាធារណរដ្ឋអេស្តូនី
ភាសាអេស្តូនី៖ Eesti – Eesti Vabariik តាលីន

អេស្តូនី៖ Tallinn
១,៣១៥,០០០ ៤៥,២២៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Spain
Map showing Spain in Europe
អេស្ប៉ាញ*

ព្រះរាជាណាចក្រអេស្ប៉ាញ
ភាសាអេស្ប៉ាញ៖ España – Reino de España ម៉ាឌ្រីដ

អេស្ប៉ាញ៖ Madrid
៤៧,៧២០,២៩១ ៥០៥,៣៧០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

រដ្ឋដទៃទៀត[កែប្រែ]

អង្គភាពទាំង ៦ ខាងក្រោមនេះគឺត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋសមាជិក អសប មួយឬច្រើនជាងនេះ (ដូច្នេះ វាត្រូវបានកំណត់ថាជារដ្ឋដោយយោងទៅតាមគោលការណ៍បតិដ្ឋាប័ននៃភាពជារដ្ឋ) ឬក៏មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋសមាជិក អសប អ្វីនោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានកំណត់ជារដ្ឋតាមសេចក្តីប្រកាសនៃភាពជារដ្ឋ។ រដ្ឋខាងក្រោមនេះដែរគឺមិនមែនជាសមាជិក អសប ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប ឬសហភាពអឺរ៉ុបអ្វីនោះទេ។

ទង់ជាតិ ផែនទី នាមទូទៅនិងនាមផ្លូវការជាភាសាខ្មែរ ស្ថានភាព នាមទូទៅនិងនាមផ្លូវការជាភាសាក្នុងស្រុក រដ្ឋធានី ចំនួនប្រជាជន[a] ក្រឡាផ្ទៃ[a]
Flag of Kosovo
Map showing Kosovo in Europe
កូសូវ៉ូ

សាធារណរដ្ឋកូសូវ៉ូ[៦]
ទាមទារដោយប្រទេស ស៊ែប៊ីថាជាផ្នែកមួយរបស់គេ។ វាត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជារដ្ឋអធិបតេយ្យដោយរដ្ឋសមាជិក អសប ចំនួន ១១២ (រាប់បញ្ចូលទាំងរដ្ឋទាំងប៉ុន្មានដែលទើបនឹងដកការទទួលស្គាល់ចេញ)។[១៧] ភាសាអាល់បានី៖ Kosova / Kosovë – Republika e Kosovës

ភាសាស៊ែប៊ី៖ Косово – Република Косово, Kosovo – Republika Kosovo
ព្រីសទីណា[៩]

អាល់បានី៖ Prishtina, Prishtinë

ស៊ែប៊ី៖ Приштина, Priština
១,៨៣៦,៥២៩[១១] ១០,៨៨៧ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ[១២]
Flag of Transnistria
Map showing Transnistria in Moldova
ត្រង់នីស្រ្ទី

សាធារណរដ្ឋម៉ុលដាវីព្រីដណេស្ត្រូវី
អះអាងថាជាផ្នែកមួយរបស់ប្រទេសម៉ុលដាវី។ ជារដ្ឋឯករាជ្យ[១៨] ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋក្រៅ អសប ចំនួន ៣ ភាសារ៉ូម៉ានី៖ Nistreană – Republica Moldovenească Nistreană (Nistreană – Republica Moldovenească Nistreană)

ភាសារុស្ស៊ី៖ Приднестровье – Приднестровская Молдавская Республика (Pridnestrov'ye – Pridnestrovskaya Moldavskaya Respublika)

ភាសាអ៊ុយក្រែន៖ Придністров'я – Придністровська Молдавська Республіка (Prydnistrov'ya – Pridnistrovs'ka Moldavs'ka Respublika)
ទីរ៉ាស្ពុល

រ៉ូម៉ានី៖ Tiraspol

រុស្ស៊ី៖ Тира́споль

អ៊ុយក្រែន៖ Тирасполь
៥៣០,០០០[១៩] ៣,៥០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ[២០]
Flag of Northern Cyprus
Map showing Northern Cyprus in Europe
ស៊ីបខាងជើង[c]

សាធារណរដ្ឋស៊ីបខាងជើងនៃតួកគី
អះអាងថាជាផ្នែកមួយនៃសាធារណរដ្ឋស៊ីបទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសតួកគី។[២១] ភាសាតួកគី៖ Kuzey Kıbrıs – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti នីកូស៊ីខាងជើង

តួកគី៖ Lefkoşa
២៩៤,៩០៦[២២] ៣,៣៥៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ[១២]
Artsakh
Map showing Artsakh in Azerbaijan
អាតសាក់[b]

សាធារណរដ្ឋអាតសាក់
អះអាងថាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអាស៊ែបៃសង់។ រដ្ឋឯករាជ្យ[១៨] ដែលទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋក្រៅ អសប ចំនួន ៣ ភាសាអាមេនី៖ Արցախի Հանրապետություն (Arts'akhi Hanrapetut'yun)[២៣] ស្តេផាណាកឺត

អាមេនី៖ Ստեփանակերտ (Khankendi)
១៤១,៤០០[២៤] ៧,០០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ[២៥]
Flag of Abkhazia
Map showing Abkhazia in Europe
អាប់កាស៊ី[b]

សាធារណរដ្ឋអាប់កាស៊ី
អះអាងថាជាសាធារណរដ្ឋស្វ័យភាពរបស់ប្រទេសចចជី។ បានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋសមាជិក អសប ចំនួន ៥[២៦] ភាសាអាប់កាស៊ី៖ Аҧсны (Apsny)

ភាសារុស្ស៊ី៖ Абха́зия (Abhazia)
សុខូមី

អាប់កាស៊ី៖ Аҟəа (Akwa)

រុស្ស៊ី៖ Сухум
២៥០,០០០[២៧] ៨,៦៦០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ[២៨]
Flag of South Ossetia
Map showing South Ossetia in Europe
អូសេទីខាងត្បូង[b]

សាធារណរដ្ឋអូសេទីខាងត្បូង
អះអាងថាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចចជី។ បានទទួលស្គាល់ដោយរដ្ឋសមាជិក អសប ចំនួន ៥[២៦] ភាសាអូសេទី៖ Хуссар Ирыстон – Республикӕ Хуссар Ирыстон (Khussar Iryston – Respublikæ Khussar Iryston)

ភាសារុស្ស៊ី៖ Южная Осетия – Республика Южная Осетия (Yuzhnaya Osetiya – Respublika Yuzhnaya Osetiya)
ស្គីនវ៉ាលី

ភាសាអូសេទី៖ Цхинвал ឬ Чъреба (Chreba)
៧០,០០០[២៩] ៣៩០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ[៣០]

ទឹកដីអនិស្សរភាព[កែប្រែ]

ខាងក្រោមនេះគឺជាទឹកដីអនិស្សរភាពចំនួន ៦ ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុប។[៣១]

* = ជាផ្នែកនៃសហភាពអឺរ៉ុប, ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃគឺកំពុងតែមានកិច្ចការដែលត្រូវសម្រុះសម្រួល
ទង់ជាតិ ផែនទី នាមទូទៅនិងនាមផ្លូវការជាភាសាខ្មែរ[៦][៨] ស្ថានភាព នាមទូទៅនិងនាមផ្លូវការជាភាសាក្នុងស្រុក ធានី[៩] ចំនួនប្រជាជន[១១] ក្រឡាផ្ទៃ[១២]
Flag of Jersey
Map showing Jersey in Europe
ជឺស៊ី[i]

មណ្ឌលតំបន់ជឺស៊ី
រាជរដ្ឋាភិបាលអនិស្សរភាពនៃជឺស៊ី[៣២][៣៣][៣៤] ភាសាអង់គ្លេស៖ Jersey – Bailiwick of Jersey

ភាសាបារាំង៖ Jersey – Bailliage de Jersey

ភាសាជឺស៊ីJèrri – Bailliage de Jèrri
សង់ហេលី

អង់គ្លេស៖ Saint Helier

បារាំង៖ Saint-Hélier

ជឺស៊ីSaint Hélyi
៩៦,៥១៣ ១១៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of the Isle of Man
Map showing the Isle of Man in Europe
កោះមែនអែលអុហ្វមែន[i] រាជរដ្ឋាភិបាលអនិស្សរភាពនៃមែន[៣៤][៣៥][៣៦] ភាសាអង់គ្លេស៖ Isle of Man

ភាសាមែនស៍៖ Mannin – Ellan Vannin
ឌូក្លាស

អង់គ្លេស៖ Douglas

មែនស៍៖ Doolish
៨៦,៨៦៦ ៥៧២ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Gibraltar
Map showing Gibraltar in Europe
ហ្គីប្រាលតា[៣៧] ទឹកដីក្រៅស្រុករបស់អង់គ្លេស ភាសាអង់គ្លេស៖ Gibraltar ហ្គីប្រាលតា

អង់គ្លេស៖ Gibraltar
២៩,១៨៥ ៦.៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of Guernsey
Map showing Guernsey in relation to the United Kingdom
ហ្គឺនស៊ី[i]

មណ្ឌលតំបន់ហ្គឺនស៊ី
រាជរដ្ឋាភិបាលអនិស្សរភាពនៃហ្គឺនស៊ី[៣២][៣៣][៣៤] ភាសាអង់គ្លេស៖ Guernsey – Bailiwick of Guernsey

ភាសាបារាំង៖ Guernesey – Bailliage de Guernesey

ភាសាហ្គឺនស៊ីGuernési – Bailliage de Guernési
ក្រុងផែសង់ភីតធឺ

អង់គ្លេស៖ Saint Peter Port

បារាំង៖ Saint Pierre Port

ហ្គឺនស៊ីSaint Pierre Port
៦៥,៨៤៩ ៧៨ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of the Faroe Islands
Map showing the Faroe Islands in Europe
កោះហ្វារ៉ូកោះហ្វារ៉ូស៍ "ប្រទេស"សមាជិកក្រោមព្រះរាជាណាចក្រដាណឺម៉ាក ភាសាហ្វារ៉ូ៖ Føroyar

ភាសាដាណឺម៉ាក៖ Færøerne
ទ័រសន

ហ្វារ៉ូ៖ Tórshavn

ដាណឺម៉ាក៖ Thorshavn
៤៩,៩៤៧ ១,៣៩៣ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of the United Kingdom, as used in Akrotiri and Dhekelia
Map showing Akrotiri and Dhekelia in Europe
អាក្រូទីរីនិងដេកេលី[c]

តំបន់មូលដ្ឋានអធិបតេយ្យនៃអាក្រូទីរីនិងដេកេលី
ទឹកដីក្រៅស្រុករបស់អង់គ្លេស ភាសាអង់គ្លេស៖ Akrotiri and Dhekelia – Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia បន្ទាយអេពីស្កូពី

អង់គ្លេស៖ Episkopi Cantonment
១៥,៧០០ ២៥៤ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ

តំបន់ពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋអធិបតេយ្យ[កែប្រែ]

កន្លែងខាងក្រោមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃរដ្ឋគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេប៉ុន្តែមានរបៀបគ្រប់គ្រងនយោបាយដែលត្រូវបានសម្រេចតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិ។

* =  ជាផ្នែកនៃសហភាពអឺរ៉ុប, ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃគឺកំពុងតែមានកិច្ចការដែលត្រូវសម្រុះសម្រួល
ទង់ជាតិ ផែនទី នាមទូទៅនិងនាមផ្លូវការជាភាសាខ្មែរ ស្ថានភាព នាមទូទៅនិងនាមផ្លូវការជាភាសាក្នុងស្រុក ធានី ចំនួនប្រជាជន ក្រឡាផ្ទៃ
Flag of Norway, as used in Svalbard
Map showing Svalbard in Europe
ស្វាលបាត[៦] តំបន់ពិសេសរបស់ប្រទេសន័រវែស កំណត់ដោយសន្ធិសញ្ញាស្វាលបាត[៣៨] ភាសាន័រវែស៖ Svalbard ឡងយាប៊ៀន[៨][៩]

ន័រវែស៖ Longyearbyen
២,០១៩[១១] ៦២,០៤៥ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ
Flag of the United Kingdom
Map showing Northern Ireland in the United Kingdom and Europe
អៀរឡង់ខាងជើង* ផ្នែកនៃរាជាណាចក្ររួម, រដ្ឋាភិបាលស្វ័យភាពដែលកំណត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងហ្គូតហ្វ្រាយដេ (Good Friday Agreement)[៣៩] ភាសាអង់គ្លេស៖ Northern Ireland

ភាសាអៀរឡង់៖ Tuaisceart Éireann

ភាសាស្កុត៖ Norlin Airlann
បេលហ្វាស្ត[៤០] ១,៨១០,៨៦៣[៤១] ១៤,១៣០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ[៤០]
Flag of Åland
Map showing Åland in Europe
អ័រឡែនអ័រឡង់*[៤២]

កោះអ័រឡែន[៨]
តំបន់រដ្ឋបាលស្វ័យភាពរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ កើតឡើងដោយសារតែវិបត្តិអ័រឡង់[៤៣] ភាសាស៊ុយអែត៖ Åland – Landskapet Åland ម៉ារីហាម[៨]

ស៊ុយអែត៖ Mariehamn
២៧,៥០០[៤៤] ៦,៧៨៧ គីឡូម៉ែត្រការ៉េ[៤៤]

កំណត់ចំណាំ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 1. "Untying the Sovereign State: A Double Reading of the Anarchy Problematique". Mil.sagepub.com. 1 June 1988. Archived from the original on 11 ធ្នូ 2019. Retrieved 24 February 2011.
 2. "Montevideo Convention on the Rights and Duties of States - Council on Foreign Relations". Cfr.org. Archived from the original on 28 មិថុនា 2011. Retrieved 24 February 2011.
 3. "United Nations Member States". United Nations. Retrieved 24 February 2011.
 4. "47 countries, 1 Europe". Council of Europe. Archived from the original on 19 March 2011. Retrieved 17 February 2011.
 5. "Member States". Europa. Retrieved 17 February 2011.
 6. ៦,០ ៦,១ ៦,២ ៦,៣ ៦,៤ "Field Listing :: Names". Central Intelligence Agency. Archived from the original on 14 ធ្នូ 2018. Retrieved 30 September 2016.
 7. ៧,០ ៧,១ "UNGEGN List of Country Names" (PDF). United Nations Statistics Division. 2007. Retrieved 24 February 2011.
 8. ៨,០ ៨,១ ៨,២ ៨,៣ ៨,៤ ៨,៥ "List of countries, territories and currencies". Europa. 9 August 2011. Retrieved 10 August 2011.
 9. ៩,០ ៩,១ ៩,២ ៩,៣ "Field Listing :: Capital". Central Intelligence Agency. Archived from the original on 22 វិច្ឆិកា 2018. Retrieved 17 February 2011.
 10. "UNGEGN World Geographical Names". United Nations Group of Experts on Geographical Names. 13 September 2010. Retrieved 24 February 2011.
 11. ១១,០ ១១,១ ១១,២ ១១,៣ "Country Comparison :: Population". Central Intelligence Agency. July 2014. Archived from the original on 27 កញ្ញា 2011. Retrieved 17 October 2014.
 12. ១២,០ ១២,១ ១២,២ ១២,៣ "Field Listing :: Area". Central Intelligence Agency. Archived from the original on 31 មករា 2014. Retrieved 3 March 2011.
 13. "Turkey's population hits 79.81 million people, increasing over one million". Hürriyet Daily News. Retrieved 1 February 2017.
 14. "Holy See (Vatican City)". Cia.gov. Archived from the original on 10 មករា 2019. Retrieved 24 February 2011.
 15. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Netherlands
 16. "Republic of Ireland Act, 1948". No. 22/1948. 1948. Retrieved 16 December 2008.
 17. "Countries that have recognised the Republic of Kosova". Ministry of Foreign Affairs of Kosovo.
 18. ១៨,០ ១៨,១ Ker-Lindsay, James (2012). The Foreign Policy of Counter Secession: Preventing the Recognition of Contested States. Oxford University Press. pp. 53. https://books.google.com/books?id=4PwmeRG9QsUC. "...there are three other territories that have unilaterally declared independence and are generally regarded as having met the Montevideo criteria for statehood but have not been recognised by any states: Transnistria, Nagorny Karabakh, and Somaliland." .
 19. "Trans-Dniester profile". BBC News. 20 January 2011. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/3641826.stm#facts។ បានយកមក 17 February 2011. 
 20. "Transdniestria (separatist enclave, Moldova)". Britannica.com. Retrieved 3 March 2011.
 21. "Cyprus". Encyclopædia Britannica.
 22. "Turkish Cyprus announces population as 294,906". World Bulletin. 9 December 2011. Retrieved 9 January 2014.
 23. "Country Overview". nkrusa.org. Retrieved 7 March 2011.
 24. "Official website of the President of the Artsakh Republic". President.nkr.am. 1 January 2010. Archived from the original on 7 មករា 2019. Retrieved 17 February 2011.
 25. "Nagorno-Karabakh (region, Azerbaijan)". Britannica.com. Retrieved 3 March 2011.
 26. ២៦,០ ២៦,១ "Tuvalu Retracts Recognition of Abkhazia, South Ossetia". Radio Free Europe/Radio Liberty. 31 March 2014.
 27. "Regions and territories: Abkhazia". BBC News. 8 February 2011. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3261059.stm។ បានយកមក 17 February 2011. 
 28. "Abkhazia (autonomous republic, Georgia)". Britannica.com. Retrieved 3 March 2011.
 29. "Regions and territories: South Ossetia". BBC News. 8 February 2011. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/3797729.stm។ បានយកមក 17 February 2011. 
 30. "South Ossetia". Hartford-hwp.com. Retrieved 9 March 2011.
 31. "CIA - The World Factbook - Field Listing :: Dependency status". Cia.gov. 9 February 1920. Archived from the original on 6 វិច្ឆិកា 2018. Retrieved 17 February 2011.
 32. ៣២,០ ៣២,១ "Supreme Court decision" (PDF). Archived from the original (PDF) on 8 October 2016. Retrieved 16 March 2016. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 33. ៣៣,០ ៣៣,១ Queen and Crown dependencies page of the official website of the British Monarchy Archived 21 September 2012 at the វេយប៊ែខ ម៉ាស៊ីន.
 34. ៣៤,០ ៣៤,១ ៣៤,២ Ministry of Justice's fact sheet on the UK's relationship with the Crown Dependencies
 35. "Supreme Court decision "The Channel Islands, like the Isle of Man (although it has a rather different history), are not part of the United Kingdom. Nor have they ever been British colonies, or British Overseas Territories as the few remaining colonies are now termed. They are Crown Dependencies, enjoying a unique relationship with the United Kingdom and the rest of the British Commonwealth through the Crown, in the person of the Sovereign."" (PDF). Archived from the original (PDF) on 8 October 2016. Retrieved 16 March 2016. {{cite web}}: More than one of |archivedate= and |archive-date= specified (help); More than one of |archiveurl= and |archive-url= specified (help)
 36. Queen and Crown dependencies page of the official website of the British Monarchy
 37. Mark Oliver; Sally Bolton; Jon Dennis; Matthew Tempest (4 August 2004). "Gibraltar; Politics". The Guardian. Retrieved 17 February 2011.
 38. "The Svalbard Treaty". Governor of Svalbard. 9 April 2008. Archived from the original on 4 March 2012. Retrieved 3 March 2011.
 39. "Good Friday Agreement". Encyclopædia Britannica. Retrieved 7 July 2015.
 40. ៤០,០ ៤០,១ "The Countries of the UK". Office for National Statistics. Office for National Statistics (United Kingdom). Retrieved 7 July 2015.
 41. Northern Ireland Statistics & Research Agency (December 2012). "Census 2011 Key Statistics for Northern Ireland" (PDF). Archived from the original (PDF) on 24 December 2012. Retrieved 14 January 2013.
 42. European Commission for Democracy through Law (1996). Local self-government, territorial integrity, and protection of minorities: proceedings of the UniDem Seminar organised in Lausanne on 25–27 April 1996, in co-operation with the Swiss Institute of Comparative Law. Strasbourg: Council of Europe. pp. 32–35. ល.ស.ប.អ. 92-871-3173-2. https://books.google.com/books?id=TF5JDsGeJuUC&printsec=frontcover&hl=en#v=onepage&q&f=false. 
 43. "Independence". Visitaland.com. Archived from the original on 7 មករា 2019. Retrieved 3 March 2011.
 44. ៤៤,០ ៤៤,១ "Åland Official Tourist Gateway - Facts". Visitaland.com. Archived from the original on 10 February 2011. Retrieved 17 February 2011.