ប្រាសាទក្នុងខេត្តសៀមរាប

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search
ល.រ ប្រាសាទ ទីតាំង
ប្រាសាទបាយ័ន ស្រុកសៀមរាម​ ខេត្តសៀមរាម
ប្រាសាទកន្សែង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
ប្រាសាទកី សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
ប្រាសាទកុដិ្តស្វរះ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
ប្រាសាទកុដិគូរ ខាងកើតប្រាសាទតាព្រហ្ម និង ខាងជើងប្រាសាទបន្ទាយក្តី​ (ខេត្តសៀមរាប)
ប្រាសាទកំពង់ក្ដី សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
ប្រាសាទកំពង់ព្រះ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
ប្រាសាទក្ដីតាគម សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
ប្រាសាទក្ដីតាគមធំ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១០ ប្រាសាទក្ដឿង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១១ ប្រាសាទក្បារមាស សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១២ ប្រាសាទក្រវ៉ាន់ មាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅ​ខាង​កើត​ប្រាសាទអង្គរវត្ត និងខាងត្បូង ប្រាសាទបន្ទាយក្តី
១៣ ប្រាសាទក្រហម សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១៤ ប្រាសាទក្រឡាញ់ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១៥ ប្រាសាទក្រឡោងសង្កែ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១៦ ប្រាសាទក្រោលគោ ទីតាំងស្ថិតនៅចំងាយ២គីឡូម៉ែត្រពីប្រាសាទតាសោម នៅខាងស្តាំដៃ ចុះពីផ្លូវប្រហែល ៩០០ម៉ែត្រ
១៧ ប្រាសាទក្អែកទុំ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១៨ ប្រាសាទខ្នារ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១៩ ប្រាសាទខ្ពប សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
២០ ប្រាសាទខ្លាគ្រហឹម សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
២១ ប្រាសាទគងភ្លុក សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
២២ ប្រាសាទគុកត្រពាំងល្ពៅ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
២៣ ប្រាសាទគោកចក សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
២៤ ប្រាសាទគោកចាន់ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
២៥ ប្រាសាទគោកប្រាសាទ ស្ថិត​នៅ​ប្រហែល៨០០ម៉ែត្រ​ទិសនិរតីនៃកំពែងអង្គរធំ និងទិសភូមិអង្គក្រៅ
២៦ ប្រាសាទគោកពោធិ៍ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
២៧ ប្រាសាទគោកព្រៃគូ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
២៨ ប្រាសាទគោកសំរោង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
២៩ ប្រាសាទគោកស្លាកែត សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៣០ ប្រាសាទគោកអូរជ្រុង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៣១ ប្រាសាទគោកឯត្បូង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៣២ ប្រាសាទចារ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៣៣ ប្រាសាទចេតិយ៍ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៣៤ ប្រាសាទចៅសាយទេវតា ស្ថិតនៅខាងត្បូងទល់មុខប្រាសាទធម្មនន្ទ
៣៥ ប្រាសាទចៅស្រីវិបុល សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៣៦ ប្រាសាទជឺក្រែងខាងកើត សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៣៧ ប្រាសាទជឺក្រែងខាងលិច សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៣៨ ប្រាសាទជ្រៃ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៣៨ ប្រាសាទជ្រៃខ្ញៀន សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៣៩ ប្រាសាទដុតសេ្តចគំលង់ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៤០ ប្រាសាទដូនដៀវ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៤១ ប្រាសាទដំបងដែក សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៤២ ប្រាសាទដំបូកខ្ពស់ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៤៣ ប្រាសាទដំរីក្រាប សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៤៤ ប្រាសាទតាកែវ ក្រុង​អង្គរធំ​
៤៥ ប្រាសាទតានៃ ខាងកើតប្រាសាទតាកែវ
ប្រាសាទតាព្រហ្ម ទីតាំងនៅតាមផ្លូវវង់តូចទៅតាមទារជ័យគឺ បន្ទាប់ពីប្រាសាទតាកែវ ប្រហែល១គ.ម
៤៦ ប្រាសាទតាព្រួច សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៤៧ ប្រាសាទតាមា សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៤៨ ប្រាសាទតាមឿន សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៤៩ ប្រាសាទតាសោម ស្ថិតនៅខាងកើតប្រាសាទនាគព័ន្ធ
៥០ ប្រាសាទតាស្រី សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៥១ ប្រាសាទតាអាន សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៥២ ប្រាសាទតាអុង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៥៣ ប្រាសាទតាឥន្ទ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៥៤ ប្រាសាទតុប សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៥៥ ប្រាសាទត្រពាំងក្រសាំង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៥៦ ប្រាសាទត្រពាំងខ្យង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៥៧ ប្រាសាទត្រពាំងចំបក់ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៥៨ ប្រាសាទត្រពាំងទទឹងថ្ងៃ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៥៩ ប្រាសាទត្រពាំងជុង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៦០ ប្រាសាទត្រមែង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៦១ ប្រាសាទត្រាវ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិគោកដូង
៦២ ប្រាសាទត្រាំខ្នារ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៦៣ ប្រាសាទថ្នល់ដាច់ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៦៤ ប្រាសាទថ្មបាយក្អែក ស្ថិតនៅជាប់នឹងគូទឹកខាងត្បូងអង្គរធំ និង ខាងជើងប្រាសាទបក្សីចាំក្រុង ចំងាយប្រហែល១២៥ម៉ែត្រ ពីផ្លូវចូលអង្គរធំ។
៦៥ ប្រាសាទទ ថិតនៅឦសាននៃបារាយណ៍ខាងកើត។
៦៦ ប្រាសាទទនេ្លស្ងួត សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៦៧ ប្រាសាទទម្រោប សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៦៨ ប្រាសាទទ័ពជ័យ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៦៩ ប្រាសាទទេពប្រណម្យ ស្ថិតនៅខាងជើងនៃលានស្តេចគំលង់ និងខាងលិចផ្លូវទ្វារដីឆ្នាំង។
៧០ ប្រាសាទធម្មនន្ត ស្ថិតនៅតាមវង់តូចដោយចេញពីអង្គរធំ តាមទ្វាជ័យចំងាយប្រហែល ៥០០ម៉ែត្រនៅខាងជើងផ្លូវ។
៧១ ប្រាសាទធ្នូ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៧២ ប្រាសាទនាគព័ន្ធ ស្ថិតនៅទិសខាងលិច ធាតុទឹកតំនាងដោយរូបចំលាក់ក្បាលដំរី ស្ថិតនៅទិសខាងជើង។
៧៣ ប្រាសាទបក្សីចាំក្រុង ស្ថិតនៅកណ្តាលព្រៃស្រោងខាងឆេ្វងផ្លូវ និងខាងជើងភ្នំបាខែង ប្រហែល១៥០ម៉ែត្រ
៧៤ ប្រាសាទបង្កោង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៧៥ ប្រាសាទបង្គួយខាងកើត សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៧៦ ប្រាសាទបន្ទាយក្តី ថិតនៅជាប់នឹងប្រាសាទតាព្រហ្ម ជ្រុងអាគ្នេយ៍ក្នុងភូមិស្រះស្រង់ខាងត្បូង
៧៧ ប្រាសាទបន្ទាយធំ ស្ថិតនៅចំងាយប្រមាណ២គីឡូម៉ែត្រ ខាងជើងភូមិអង្គរក្រៅ
៧៨ ប្រាសាទបន្ទាយព្រៃ ស្ថិតនៅខាងជើងប្រាសាទព្រៃចំងាយប្រហែល ១០០ម៉ែត្រ
៧៩ ប្រាសាទបន្ទាយសំរែ ស្ថិត​នៅ​ខាង​កើត​បារាយណ៍​យសោធ​រត​ដាក​ (បារាយណ៍​ខាង​កើត) ហើយ​ស្ថិត​នៅ​ចម្ងាយ​ប្រ​ហែល​ ២ ​គីឡូ​ម៉ែត្រ​​
៨០ ប្រាសាទបន្ទាយស្រី ថិត​នៅ​ក្នុងភូមិបន្ទាយស្រី ឃុំបន្ទាយស្រី ស្រុកបន្ទាយស្រី ចំងាយ ៣៩គីឡូ​ម៉ែត្រភាគ​ខាង​ជើង​ទី​រួម​ខេត្ត​សៀម​រាប
៨១ ប្រាសាទបន្ទាយអំពិល សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៨២ ប្រាសាទបាក់រួង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៨៣ ប្រាសាទបាគង ស្ថិតនៅខាងត្បូងបំផុតក្នុងចំណោម ប្រាសាទរលួស
៨៤ ប្រាសាទបាតជុំ ថិតនៅខាងត្បូងស្រះស្រង់ ចំងាយប្រមាណ៣០០ម៉ែត្រ
៨៥ ប្រាសាទបាពួន ស្ថិតនៅផ្លូវចូលទៅកាន់ទ្វារដីឆ្នាំង ស្ថិតនៅបន្ទាប់ពីប្រាសាទបាយ័ន និងក្បែរព្រលានជល់ដំរី។
៨៦ ប្រាសាទបាយក្អែក សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៨៧ ប្រាសាទបាយ័ន ស្ថិត​នៅ​ចំ​កណ្តាល​នៃ​ក្រុង​អង្គរ​ធំ
៨៨ ប្រាសាទប៉ាទ្រី សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៨៩ ប្រាសាទបី សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៩០ ប្រាសាទបេងមាលា ស្ថិតនៅភូមិបេងមាលា ស្រុកស្វាយលើ ខាងកើតជើងភ្នំគូលេន ខាងកើតប្រហែល ៧៧គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាប។
៩១ ប្រាសាទបេងស្រែខាងជើង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៩២ ប្រាសាទបេងស្រែខាងត្បូង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៩៣ ប្រាសាទប្រពីស សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៩៤ ប្រាសាទប្រែរូប ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ ២៣០០ ម៉ែត្រ ពីផ្លូវខ្វែងវង់ធំនិងវង់តូចនៃ តំបន់អង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាប
៩៥ ប្រាសាទប្រាំ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៩៦ ប្រាសាទផូងផាង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៩៧ ប្រាសាទផ្លាង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៩៨ ប្រាសាទពង្រ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
៩៩ ប្រាសាទព្រៃ ថិតនៅខាងស្តាំដៃចំងាយប្រមាណ៤០ម៉ែត្រនៃជ្រុងឦសានប្រាសាទព្រះខ័ន។
១០០ ប្រាសាទព្រែក្មេង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១០១ ប្រាសាទព្រៃបាសាទ ស្ថិត​នៅ​ប្រហែល៨០០ម៉ែត្រ​ទិសនិរតីនៃកំពែងអង្គរធំ និងទិសភូមិអង្គក្រៅ។
១០២ ប្រាសាទព្រៃផ្ដៅ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១០៣ ប្រាសាទព្រៃមន្ទីរ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១០៤ ប្រាសាទព្រះខន័ ស្ថិត​នៅ​តាម​ផ្លូវ​វង់​ធំ ដោយ​ចេញ​តាម​ផ្លូវ​ទ្វារ​ដី​ឆ្នាំង​នៃ អង្គរ​ធំ។
១០៥ ប្រាសាទព្រះធាតុខ្វាយ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១០៦ ប្រាសាទព្រះបាលីឡែ ថិត​នៅ​ខាង​ជើង​ប្រាសាទភិមានអាកាស និង​នៅ​ខាង​ក្រោយ​ប្រាសាទទេពប្រណម​។
១០៧ ប្រាសាទព្រះផ្ទោរ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១០៨ ប្រាសាទព្រះពិធូ ស្ថិត​នៅ​ស្ទើរ​​ចំ​ពី​មុខ​នៃ​ប្រាសាទ​ទេព​ប្រណម ហើយ​ស្ថិត​នៅ​ខាង​ជើង​នៃ​ប្រាសាទ​សួរ​ព្រ័ត្រ។
១០៩ ប្រាសាទព្រះលាន សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១១០ ប្រាសាទព្រះឥន្ទកោសីយ៍ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១១១ ប្រាសាទភូមិពោធិ៍ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១១២ ប្រាសាទភ្នំកំបុត សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១១៣ ប្រាសាទភ្នំក្រវ៉ាន់ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១១៤ ប្រាសាទភ្នំក្រោម មានចំងាយប្រហែល១២គីឡូម៉ែត្រ ពីក្រុងសៀមរាប។
១១៥ ប្រាសាទភ្នំបាខែង ថិតនៅខាងឆ្វែងដៃផ្លូវពី អង្គរវត្តទៅ អង្គរធំ
១១៦ ប្រាសាទភ្នំបាសិទ្ធិ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១១៧ ប្រាសាទភ្នំបូក ស្ថិត​នៅ​លើ​កំពូល​ភ្នំបូក ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប ស្ថាបនា​ក្នុង​រជ្ជកាល​ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី១ ​។
១១៨ ប្រាសាទមានជ័យ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១១៩ ប្រាសាទមេបុណ្យខាងកើត ស្ថិតនៅចំកណ្តាលបារាយណ៍ខាងកើត ចំងាយប្រហែល ៥០០ម ពីប្រាសាទប្រែរូប។
១២០ ប្រាសាទមេបុណ្យខាងលិច ស្ថិតនៅលើដីទួលមួយកន្លែង ចំកណ្តាលបារាយណ៍ខាងលិច ក្នុងខេត្តសៀមរាប។
១២១ ប្រាសាទរុន សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១២២ ប្រាសាទរោងចិន សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១២៣ ប្រាសាទរោងរមុង ថិតនៅខាងស្តាំផ្លូវ នៅទិសពាយ័ព្យនៃប្រាសាទភ្នំបាខែង។
១២៤ ប្រាសាទលាក់នាង ស្ថិតនៅស្ទើរតែជាប់ប្រាសាទប្រែរូប​ផ្នែកខាងឥសានមានចំងាយប្រហែល ១០០ម៉ែត្រ នៅខាងកើតផ្លូវចូលទៅភូមិតាព្រៃ។
១២៥ ប្រាសាទលិច សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១២៦ ប្រាសាទល្បើក សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១២៧ ប្រាសាទល្បើកព្រៃ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១២៨ ប្រាសាទល្បើករុន សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១២៩ ប្រាសាទវត្ដខ្នារ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១៣០ ប្រាសាទវិមានអាកាស ថិតក្នុងទីធ្លា ព្រះបរមរាជវាំងសំរាប់គោរពបូរជា
១៣១ ប្រាសាទវៀន សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១៣២ ប្រាសាទសង្កែក្បាលក្របី សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១៣៣ ប្រាសាទសំពៅ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១៣៤ ប្រាសាទស្នាយល្អ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១៣៥ ប្រាសាទស្នួល សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១៣៦ ប្រាសាទស្ពានទ្រុង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១៣៧ ប្រាសាទស្មានតេង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១៣៨ ប្រាសាទស្រឡៅ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១៣៩ ប្រាសាទស្វាយព្រាហ្មណ៍ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១៤០ ប្រាសាទស្វាយលើ សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១៤១ ប្រាសាទអកយំ ស្ថិតនៅចុងបំផុតខាងត្បូងនៃបារាយណ៍ខាងលិច។
១៤២ ប្រាសាទអង្គរវត្ដ ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប។
១៤៣ ប្រាសាទអូរផ្អុង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១៤៤ ប្រាសាទអូរយាង សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ
១៤៥ ប្រាសាទអ្នកតា សូមជួយបងើ្តត​ទំព័រនេះ