ទីក្រុងហានូយ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ហានូយ(អក្សវៀតណាម: Quốc Ngữ Hà Nội)​ គឺជារាជធានីមួយនៃប្រទេសវៀតណាម។ ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង មានចំនួន 3,083,800នាក់ នៅក្នុងឆ្នាំ (2004) នៅក្នុងឆ្នាំ (2009) មានប្រជាជនប្រមាណជា ៦.៩ លាននាក់ ហាណូយត្រូវបានបង្តើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១០១០ ដោយស្តេច លី ថៃតូដែលបានផ្លាស់ទីពី វ៉ាលឺ មក ថាំងឡុងមកជារាជធានីមកទីក្រុងបានក្លាយជារាជធានីនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ដាយវៀតនិងរាជធានីវៀតណាមបានមានសាធារណៈរដ្ឋ ប្រជាធិបតេយ្យ វៀតណាម ចាប់ពីរឆ្នាំ 1945 រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ។ ក្រោយមក វាគឺជារាធានី មួយនៃប្រទេសវៀតណាម ត្រូវបានគេហៅថា ទីក្រុងហានូយ អស់រយះជាច្រើន សតវត្សមកហើយចាប់តាំងពីរ សតវត្សទី១១ រហូតដល់ឆ្នាំ ១៨០២ ។ ទីក្រុងនេះគឺនូវ ខាងស្តាំនៃ រិនរីវឹ​. អ្វីៗ ដែលបានរាប់បញ្ជូលនិងបន្ថៃមនូវប្រទេសវៀតណាម មានដូចជា ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីន មានដូចជា ម៉ាស៊ីនក្តារបន្ទះ ម៉ាស៊ីនសំរាប់ត្បាញ់, នៃគីមី និង សិល្បកម្ម រឺ វត្ថុធ្វើដោយដៃ ។ លោក ហានូយ (Hanoi) បានរកឃើញ នូវ ២១ ២' ​ ខាងជើង, ១០៥ ៥១' និង ទិសខាងកើត ((21.0333, 105.85), 1,760 km ខាងកើត នៃ ទីក្រុង ហូជីមីញ (គាត់ជាចាហ្វាយពីមុន).[1]

Commons-logo.svg
វិគីមេឌា Commons មានមេឌា​ដែលបានទាក់ទងនឹង: