ក្រុងព្រះវិហារ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ក្រុងព្រះវិហារ ស្ថិតនៅខេត្តព្រះវិហារ មាន ២សង្កាត់÷