ឃុំកំពង់ស្រឡៅមួយ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំកំពង់ស្រឡៅមួយ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកឆែប ខេត្តព្រះវិហារ មាន ភូមិ÷

ឃុំកំពង់ស្រឡៅមួយ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ កាំកឺត Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំកំពង់ស្រឡៅមួយ

ឃុំកំពង់ស្រឡៅមួយ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

ភូមិកាំខើត[កែប្រែ]