ឃុំកំពង់ស្រឡៅពីរ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំកំពង់ស្រឡៅពីរ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកឆែប ខេត្តព្រះវិហារ មាន ភូមិ÷

ឃុំកំពង់ស្រឡៅពីរ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំកំពង់ស្រឡៅពីរ

ឃុំកំពង់ស្រឡៅពីរ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

មើលផងដែរ[កែប្រែ]