ឃុំម្លូព្រៃពីរ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំម្លូព្រៃពីរ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកឆែប ខេត្តព្រះវិហារ មាន ភូមិ÷

ឃុំម្លូព្រៃពីរ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


ព្រំប្រទល់នៃឃុំម្លូព្រៃពីរ

ឃុំម្លូព្រៃពីរ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

មើលផងដែរ[កែប្រែ]