ស្រុកត្បែងមានជ័យ

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ស្រុកត្បែងមានជ័យមាន ៦ ឃុំ ៖

  • ឃុំកំពង់ប្រណោក
  • ឃុំប៉ាលហាល
  • ឃុំឈានមុខ
  • ឃុំពោធិ៍
  • ឃុំប្រមេរុ
  • ឃុំព្រះឃ្លាំង

មើលផងដែរ[កែប្រែ]