ប្រទេសទីម័រខាងកើត

ដោយវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សូមមើលផងដែរ[កែប្រែ]


ប្រទេសទីម័រ មានរដ្ឋធានី ឈ្មោះ ឌីលី

Timor-Leste have a capitol called Dili