សង្កាត់ចេក

ពីវិគីភីឌា

សង្កាត់ចេក (អង់គ្លេស: Chek Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង មាន ១០ភូមិ÷

សង្កាត់ចេក
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
២០០៦០៥០១ ភូមិស្វាយ Svay Village
២០០៦០៥០២ ភូមិធ្មល់ Thmol Village
២០០៦០៥០៣ ភូមិស្វាត Svat Village
២០០៦០៥០៤ ភូមិទទា Totea Village
២០០៦០៥០៥ ភូមិចេក Chek Village
២០០៦០៥០៦ ភូមិចំបក់ Chambak Village
២០០៦០៥០៧ ភូមិកណ្ដាល Kandal Village
២០០៦០៥០៨ ភូមិមេលោង Meloung Village
២០០៦០៥០៩ ភូមិឃ្លាំង Khleang Village
២០០៦០៥១០ ភូមិគក់ប៉ែ Kok Pae Village

ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់ចេក

សង្កាត់ចេក ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)
សង្កាត់សង្ឍ័រ ក្រុងស្វាយរៀង ឃុំកំពង់ចំឡង ឃុំតាសួស ស្រុកស្វាយជ្រំ និសង្កាត់ព្រៃឆ្លាក់ សង្កាត់ស្វាយរៀង ក្រុងស្វាយរៀង ឃុំស្វាយជ្រំ ស្រុកស្វាយជ្រំ ឃុំពោធិរាជ ស្រុកស្វាយជ្រំ

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

គ្រឹស្ដសាសនា[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]