ឃុំញរ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំញរ (អង់គ្លេស $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់រោទិ៍ ខេត្តស្វាយរៀង មាន ភូមិ÷

ឃុំញរ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

1 20020201 រោទិ៍ Rou ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 2 20020202 ត្រពាំងឆ្លូញ Trapeang Chhlounh ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 3 20020203 ត្រពាំងត្រាវ Trapeang Trav ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 4 20020204 ញរ Nhor ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 5 20020205 ព្រៃត្រុំ Prey Trom ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 6 20020206 ស្វាយអាណាត Svay Anat

ព្រំប្រទល់នៃឃុំញរ

ឃុំញរ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ទល់នឹងឃុំខ្សែត្រ ស្រុកកំពង់រោទិ៍ នឹងប្រទេសវៀតណាម
 West	ទល់នឹងឃុំរាជមន្ទីរ ស្រុកកំពង់រោទិ៍
 South	ទល់នឹងឃុំថ្មី ស្រុកកំពង់រោទិ៍
 North	ទល់នឹងឃុំជ្រៃធំ ស្រុកកំពង់រោទិ៍ និងឃុំប្រសូត្រ ស្រុកស្វាយទាប

រដ្ឋបាលឃុំចាស់[កែប្រែ]

ឃុំញរ មាន ៦ភូមិ៖

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

គ្រឹស្ដសាសនា[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]