ឃុំស្វាយតាយាន

ពីវិគីភីឌា

ឃុំស្វាយតាយាន (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់រោទិ៍ ខេត្តស្វាយរៀង មាន ភូមិ÷

ឃុំស្វាយតាយាន
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


1 20020901 ព្រៃស្ទៀង Prey Stieng ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 2 20020902 ត្រពាំងត្រាច Trapeang Trach ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 3 20020903 សេកជ្រុំ Sek Chrum ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 4 20020904 រាមជោរ Ream Chour លេខ​៤៩៣​ប្រ.ក ខេត្តស្នើមកជាឈ្មោះ(រាមជោ) និងអក្សរឡាតាំង (Ream Chou) វិញ 5 20020905 ព្រៃប្រើស Prey Praeus ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 6 20020906 ព្រៃធ្លក Prey Thlok ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 7 20020907 ភូមិបុស្ស Phum Bos ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 8 20020908 ពោធិ៍ថ្មី Pou Thmei ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 9 20020909 ដើមពោធិ៍ Daeum Pou ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 10 20020910 ស្វាយតាយាន Svay Ta Yean

ព្រំប្រទល់នៃឃុំស្វាយតាយាន

ឃុំស្វាយតាយាន ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ទល់នឹងឃុំព្រៃអង្គុញ ឃុំព្រៃគគីរ ស្រុកចន្ទ្រា
 West	ទល់នឹងឃុំប្រសូត្រ ស្រុកស្វាយទាប
 South	ទល់នឹងឃុំសំឡី ឃុំខ្សែត្រ ស្រុកកំពង់រោទិ៍
 North	ទល់នឹងឃុំកណ្តៀងរាយ ស្រុកស្វាយទាប នឹងឃុំព្រៃអង្គុញ ស្រុកចន្ទ្រា

រដ្ឋបាលឃុំចាស់[កែប្រែ]

ឃុំស្វាយតាយាន មាន ១០ភូមិ៖

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

គ្រឹស្ដសាសនា[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]