ស្រុកចន្ទ្រា

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ស្រុកចន្រ្ទា)

ស្រុកចន្ទ្រា (អង់គ្លេស: Chantrea District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តស្វាយរៀង ដែលមានរដ្ឋបាល ៦ឃុំ និង ២៩ភូមិ÷

ស្រុកចន្ទ្រា
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
២០០១០៣ ឃុំចន្ទ្រា Chantrea Commune
២០០១០៤ ឃុំច្រេស Chres Commune
២០០១០៥ ឃុំមេសរថ្ងក Me Sar Thngak Commune
២០០១០៨ ឃុំព្រៃគគីរ Prey Kokir Commune
២០០១០៩ ឃុំសំរោង Samraong Commune
២០០១១០ ឃុំទួលស្ដី Tuol Sdei Commune
ចំនួនភូមិសរុប ២៩

រដ្ឋបាលស្រុកចាស់[កែប្រែ]

ស្រុកចន្ទ្រារួមមាន១០ឃុំ៖

អត្ថបទផ្សេងទៀត[កែប្រែ]