ឃុំមេសរថ្ងក

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំមាន ភូមិគឺ

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
និង និង និង និង

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សាមេសថ្ងក[កែប្រែ]

វិទ្យាល័យប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនចន្ទ្រា[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

គ្រឹស្ដសាសនា[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]