ឃុំសម្បត្តិមានជ័យ

ពីវិគីភីឌា

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំ មានភូមិ៖

ព្រំប្រទល់[កែប្រែ]

ឃុំសម្បត្តិមានជ័ុ ទិស
ជើង(N) កើត(E) លិច(W) ត្បូង(S)
សំបួរ ជ្រៃធំ ស្មោងខាងត្បូង មុខដា

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

គ្រឹស្ដសាសនា[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]