ឃុំថ្មី(ស្រុកកំពង់រោទិ៍)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំថ្មី(ស្រុកកំពង់រោទិ៍) (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់រោទិ៍ ខេត្តស្វាយរៀង មាន ភូមិ÷

ឃុំថ្មី(ស្រុកកំពង់រោទិ៍)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


1 20021101 ព្រៃវល្លិ៍ Prey Voa ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 2 20021102 អូរ Ou ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 3 20021103 កោះត្រាច Kaoh Trach ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 4 20021104 ថ្មី Thmei ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 5 20021105 វាលម្អម Veal M'am ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 6 20021106 ជប់ព្រីង Chob Pring

ព្រំប្រទល់នៃឃុំថ្មី(ស្រុកកំពង់រោទិ៍)

ឃុំថ្មី(ស្រុកកំពង់រោទិ៍) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ទល់នឹងប្រទេសវៀតណាម
 West	ទល់នឹងឃុំបន្ទាយក្រាំង ស្រុកកំពង់រោទិ៍ និងប្រទេសវៀតណាម
 South	ទល់នឹងប្រទេសវៀតណាម
 North	ទល់នឹងឃុំបន្ទាយក្រាំង ឃុំញរ ឃុំរាជមន្ទីរ ស្រុកកំពង់រោទិ៍

រដ្ឋបាលឃុំចាស់[កែប្រែ]

ឃុំថី មាន ៦ភូមិ៖

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

គ្រឹស្ដសាសនា[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]