សង្កាត់ព្រៃឆ្លាក់

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

សង្កាត់ព្រៃឆ្លាក់ (អង់គ្លេសPrey Chhlak Sangkeat) ដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅក្នុង ក្រុងស្វាយរៀង ខេត្តស្វាយរៀង មាន ៥ភូមិ÷

សង្កាត់ព្រៃឆ្លាក់
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
២០០៦០២០១ ភូមិសួនថ្មី Suon Thmei Village
២០០៦០២០២ ភូមិរូបគោ Rub Kou Village
២០០៦០២០៣ ភូមិសាលាស្រុកចាស់ Sala Srok Chas Village
២០០៦០២០៤ ភូមិព្រៃឆ្លាក់ Prey Chhlak Village
២០០៦០២០៥ ភូមិអណ្ដូងតាសី Andoung Ta Sei Village
  • យោងតាម ប្រកាសលេខ ១២ អនក្រ.បក

ព្រំប្រទល់នៃសង្កាត់ព្រៃឆ្លាក់

សង្កាត់ព្រៃឆ្លាក់ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងត្បូង (S) ខាងលិច (W) ខាងជើង (N)

Boundary Boundary

 East	ទល់នឹងសង្កាត់សង្ឍ័រ ក្រុងស្វាយរៀង
 West	ទល់នឹងសង្កាត់ចេក ក្រុងស្វាយរៀង
 South	ទល់នឹងសង្កាត់ស្វាយរៀង ក្រុងស្វាយរៀង
 North	ទល់នឹងសង្កាត់ចេក ក្រុងស្វាយរៀង

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

សង្កាត់ មាន÷

មើលផងដែរ[កែប្រែ]