ស្រុកកំពង់រោទិ៍

ពីវិគីភីឌា

ស្រុកកំពង់រោទិ៍ (អង់គ្លេស: Kampong Rou District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តស្វាយរៀង ដែលមានរដ្ឋបាល ១១ឃុំ និង ៨០ភូមិ÷

ស្រុកកំពង់រោទិ៍
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
២០០២០១ ឃុំបន្ទាយក្រាំង Banteay Krang Commune
២០០២០២ ឃុំញរ Nhor Commune
២០០២០៣ ឃុំខ្សែត្រ Khsaetr Commune ១៤
២០០២០៤ ឃុំព្រះពន្លា Preah Ponlea Commune
២០០២០៥ ឃុំព្រៃធំ Prey Thum Commune
២០០២០៦ ឃុំរាជមន្ទីរ Reach Montir Commune
២០០២០៧ ឃុំសំឡី Samlei Commune
២០០២០៨ ឃុំសំយ៉ោង Samyaong Commune
២០០២០៩ ឃុំស្វាយតាយាន Svay Ta Yean Commune ១០
២០០២១០ ឃុំថ្មី Thmei Commune
២០០២១១ ឃុំត្នោត Tnaot Commune ១១
ចំនួនភូមិសរុប ៨០

រដ្ឋបាលស្រុកចាស់[កែប្រែ]

ស្រុកកំពង់រោទិ៍ គឺជាស្រុកមួយដែលស្ថិតនៅក្នុង ខេត្តស្វាយរៀង។ ស្រុកនេះកំពង់រោទិ៍ ជារួមមាន១២ឃុំ

មើលផងដែរ[កែប្រែ]