ស្រុករមាសហែក

ពីវិគីភីឌា

ស្រុករមាសហែក (អង់គ្លេស: Romeas Haek District) ជាដែនរដ្ឋបាលស្ថិតនៅ ខេត្តស្វាយរៀង ដែលមានរដ្ឋបាល ១៦ឃុំ និង ២០៤ភូមិ÷

ស្រុករមាសហែក
លេខកូដឃុំ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះឃុំជាអក្សរអង់គ្លេស ចំនួនភូមិ
២០០៤០១ ឃុំអំពិល Ampil Commune ១០
២០០៤០២ ឃុំអណ្ដូងពោធិ៍ Andoung Pou Commune ១០
២០០៤០៣ ឃុំអណ្ដូងត្របែក Andoung Trabaek Commune
២០០៤០៤ ឃុំអង្គប្រស្រែ Angk Prasrae Commune ១២
២០០៤០៥ ឃុំចន្ដ្រី Chantrei Commune ១៨
២០០៤០៦ ឃុំជ្រៃធំ Chrey Thum Commune ១៤
២០០៤០៧ ឃុំដូង Doung Commune ២២
២០០៤០៨ ឃុំកំពង់ត្រាច Kampong Trach Commune ១០
២០០៤០៩ ឃុំគគីរ Kokir Commune
២០០៤១០ ឃុំក្រសាំង Krasang Commune ១០
២០០៤១១ ឃុំមុខដា Mukh Da Commune ១០
២០០៤១២ ឃុំម្រាម Mream Commune ២០
២០០៤១៣ ឃុំសំបួរ Sambuor Commune ១១
២០០៤១៤ ឃុំសម្បត្ដិមានជ័យ Sambatt Mean Chey Commune ១៣
២០០៤១៥ ឃុំត្រពាំងស្ដៅ Trapeang Sdau Commune ២០
២០០៤១៦ ឃុំត្រស់ Tras Commune ១៣
ចំនួនភូមិសរុប ២០៤

រដ្ឋបាលស្រុកចាស់[កែប្រែ]

ស្រុករមាសហែកមាន១៦ឃុំ៖

សាសនា[កែប្រែ]

វត្តអារាមពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]