ឃុំរាជមន្ទីរ

ពីវិគីភីឌា

ឃុំរាជមន្ទីរ (អង់គ្លេស: $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់រោទិ៍ ខេត្តស្វាយរៀង មាន ភូមិ÷

ឃុំរាជមន្ទីរ
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village


1 20020601 ត្រពាំងថ្នា Trapeang Thna ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 2 20020602 ដែកភ្លើង Daek Phleung ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 3 20020603 ឫស្សីដោច Ruessei Daoch ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 4 20020604 ភ្នំស្រូវ Phnum Srov

ព្រំប្រទល់នៃឃុំរាជមន្ទីរ

ឃុំរាជមន្ទីរ ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ទល់នឹងឃុំញរ ស្រុកកំពង់រោទិ៍
 West	ទល់នឹងឃុំបន្ទាយក្រាំង ស្រុកកំពង់រោទិ៍
 South	ទល់នឹងឃុំថ្មី ស្រុកកំពង់រោទិ៍
 North	ទល់នឹងឃុំឃុំព្រៃធំ ស្រុកកំពង់រោទិ៍

រដ្ឋបាលឃុំចាស់[កែប្រែ]

ឃុំរាជមន្ទីរ ស្ថិតនៅ ស្រុកកំពង់រោទិ៍ ខេត្តស្វាយរៀង មាន ៤ភូមិ៖

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

គ្រឹស្ដសាសនា[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]