ឃុំសំឡី(ស្រុកកំពង់រោទិ៍)

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំសំឡី(ស្រុកកំពង់រោទិ៍) (អង់គ្លេស $ Commune) ស្ថិតនៅក្នុង ស្រុកកំពង់រោទិ៍ ខេត្តស្វាយរៀង មាន ភូមិ÷

ឃុំសំឡី(ស្រុកកំពង់រោទិ៍)
លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរអង់គ្លេស
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village
ភូមិ Village

1 20020701 ស្វាយ Svay ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 2 20020702 ព្រៃម្នាស់ Prey Mnoas ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 3 20020703 សំឡីខាងត្បូង Samlei Khang Tboung ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 4 20020704 សំឡីខាងជើង Samlei Khang Cheung ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 5 20020705 តាប៉ោ Ta Pao ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 6 20020706 ស្វាយចេក Svay Chek ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 7 20020707 ព្រៃភ្នៀត Prey Phniet ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក 8 20020708 ព្រៃផ្អាវ Prey Ph'av

ព្រំប្រទល់នៃឃុំសំឡី(ស្រុកកំពង់រោទិ៍)

ឃុំសំឡី(ស្រុកកំពង់រោទិ៍) ទិស
ខាងកើត (E) ខាងលិច (W) ខាងត្បូង (S) ខាងជើង (N)

Boundary

 East	ទល់នឹងឃុំព្រៃគគីរ ឃុំច្រេស ស្រុកចន្ទ្រា
 West	ទល់នឹងឃុំខ្សែត្រ ស្រុកកំពង់រោទិ៍
 South	ទល់នឹងឃុំត្នោត ស្រុកកំពង់រោទិ៍
 North	ទល់នឹងឃុំស្វាយតាយាន ស្រុកកំពង់រោទិ៍

រដ្ឋបាលឃុំចាស់[កែប្រែ]

ឃុំសំឡី មាន ៨ភូមិ៖

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

គ្រឹស្ដសាសនា[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

មើលផងដែរ[កែប្រែ]