ឃុំកោះសូទិន

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំកោះសូទិន ស្ថិតនៅ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំកោះសូទិន មាន ១៤ភូមិគឺ÷

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]