ឃុំបារាយណ៍(ស្រុកស្រីសន្ធរ)

ពីវិគីភីឌា
(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី ឃុំបារាយណ៍(ស្រីសន្ធរ))
Jump to navigation Jump to search

ឃុំបារាយណ៍ ស្ថិតនៅ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំបារាយណ៍(ស្រុកស្រីសន្ធរ) ស្ថិតនៅ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម មាន ៤ ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
៣១០៤១០១ ភូមិស្យាបឹងវែង Sya Boeng Veaeng
៣១០៤១០២ ភូមិស្យាអំពិល Sya Ampil
៣១០៤១០៣ ភូមិបន្ទាយ Banteay
៣១០៤១០៤ ភូមិកំផ្លាក Kamphlak

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]