ឃុំផ្ទះកណ្តាល

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំផ្ទះកណ្ដាល ស្ថិតនៅ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំផ្ទះកណ្តាល (Phteah Kandal) ស្ថិតនៅ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម មាន ៤ភូមិ÷

លេខកូដភូមិ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរខ្មែរ ឈ្មោះភូមិជាអក្សរឡាតាំង
៣១៤០៦០១ ភូមិអូលាវ កែពី ភូមិអូរលាវ Ou Leav
៣១៤០៦០២ ភូមិផ្ទះកណ្ដាលលើ Phteah Kandal Leu
៣១៤០៦០៣ ភូមិផ្ទះកណ្ដាលក្រោម Phteah Kandal Kraom
៣១៤០៦០៤ ភូមិចុងបឹងក្រៅ Chong Boeng Krau

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]