ឃុំរកាអារ

ពីវិគីភីឌា
Jump to navigation Jump to search

ឃុំរកាអារ ស្ថិតនៅ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំរកាអារ មាន ៩ភូមិគឺ÷

  • រកាអារ
  • ជ្រេាយក្របៅទី១
  • ជ្រេាយក្របៅទី២
  • ស្វាយស្រណោះទី១
  • ស្វាយស្រណោះទី២
  • ព្រែកលីវទី១
  • ព្រែកលីវទី២
  • ព្រែកលីវទី៣
  • ព្រែកលីវទី៤

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ទូកង[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]