ឃុំសូរគង(ស្រុកកងមាស)

ពីវិគីភីឌា

ឃុំសូរគង ស្ថិតនៅ ស្រុកកងមាស ខេត្តកំពង់ចាម

រដ្ឋបាល[កែប្រែ]

ឃុំ សូរគងមាន ១១ភូមិគឺ÷

 • កោះតាង៉ោទី១
 • កោះតាង៉ោទី២
 • កោះតាង៉ោទី៣
 • បឹងសាងកើត
 • បឹងសាងលិច
 • ក្តី
 • សូរគេន
 • បឹងត្រាវ
 • ព្រែកក្រួស
 • អន្លង់អកលិច
 • អន្លង់អកកើត

អប់រំ[កែប្រែ]

បឋមសិក្សា[កែប្រែ]

អនុវិទ្យាល័យ[កែប្រែ]

សាសនា[កែប្រែ]

ព្រះពុទ្ធសាសនា[កែប្រែ]

វត្ត[កែប្រែ]

ផ្សារ[កែប្រែ]

រមណីដ្ឋាន[កែប្រែ]

ឯកសារពិគ្រោះ[កែប្រែ]